//Zastupitelstvo města Brna se seznámí s materiály k MotoGP, má se vyjádřit k budoucnosti závodů

Zastupitelstvo města Brna se seznámí s materiály k MotoGP, má se vyjádřit k budoucnosti závodů

Celosvětová pandemie nemoci covid-19 a s ní související restrikce si vynutily prodloužení stávající původně pětileté smlouvy mezi promotérem seriálu MotoGP, společností Dorna Sports, S.L., a Spolkem pro GP ČR Brno o rok, tedy až do ročníku 2021. Díky tomu se sice letos v srpnu podařilo závody odjet, ale zároveň nečekaně eskalovaly fatální problémy s kvalitou povrchu Masarykova okruhu. 

Pořádající Spolek se tak nezaviněně ocitl v těžko předvídatelné a prakticky neřešitelné situaci, kdy má uzavřené smlouvy s promotérem a s vlastníkem Masarykova okruhu pouze na příští rok, ale je po něm Mezinárodní motocyklovou federací (FIM) i společností Dorna Sports, S.L., striktně požadována okamžitá zásadní oprava povrchu dráhy a únikových zón v předpokládané hodnotě minimálně 100 milionů korun. Tu by bylo možné, byť s obtížemi, realizovat pouze za předpokladu, že by se takto vzniklé náklady rozložily do delšího časovém úseku, ideálně tedy na další standardní pětiletý pořadatelský cyklus let 2022–2026. Dohoda na podobě nového kontraktu se společností Dorna Sports, S.L., však vázne na požadavku příliš vysokého zalistovacího poplatku ve výši 9 milionů eur ročně, tedy kolem 240 milionů za jeden odjetý závod. Výrazně negativní je také postoj Ministerstva pro místní rozvoj, které bylo opakovaně žádáno o mimořádnou dotaci na opravu dráhy i o navýšení příspěvku pro příští ročníky, o nichž se vyjednává. Tyto požadavky považuje Spolek za legitimní s ohledem na stávající katastrofální ekonomickou situaci měst a krajů a také proto, že větší část daňových příjmů plynoucích z pořádání brněnské velké ceny inkasuje stát. Ze vzájemné komunikace Spolku s MMR vyplývá, že současný příspěvek na zalistovací poplatek považuje ministerstvo za dostačující míru podpory, navíc podmiňuje jeho vyplacení za rok 2020 odjetím Grand Prix i v roce 2021, a to u vědomí toho, že brněnský okruh není zařazen v závodním kalendáři právě z důvodu nevyhovující trati. Nově také společnost Automotodrom Brno, a.s., vznesla požadavky ohledně úpravy okruhu v minulých letech.

 „Všechny dokumenty z poslední doby, které se týkají komunikace Spolku s ostatními subjekty, tedy se společností Dorna Sports, S.L., s Automotodromem Brno, a.s., a Ministerstvem pro místní rozvoj, spolu se shrnutím celé situace předkládáme na zítřejší zasedání Zastupitelstva města Brna jako součást materiálu, v němž pořádající Spolek žádá o prodloužení období týkajícího se pověření závazkem veřejné služby ve vztahu ke konání ročníku 2020, a to z data 31. 12. 2020 na 28. 2. 2021. Jedině tak jsme schopni dokončit rozběhnutá jednání a informovat o jejich konečných výsledcích zastupitele,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodala: Je také předložen návrh, aby zastupitelstvo vzhledem k okolnostem a především proto, že akce není zařazena v kalendáři FIM, souhlasilo s tím, že se závody MotoGP v Brně v roce 2021 nepojedou.“

Z materiálů předložených Zastupitelstvu města Brna vyplývá, že realizace závodů série MotoGP by v Brně v letech 2022–2026 byla možná pouze za předpokladu, že by ze strany společnosti Dorna Sports, S.L., došlo k výraznému snížení zalistovacího poplatku nebo pokud by došlo k zásadně většímu zapojení finančních prostředků z úrovně státu.

„Podobné rozhodování čeká i Zastupitelstvo Jihomoravského kraje na zasedání 17. prosince. Aniž bych chtěl předjímat výsledek hlasování, předpokládám, že budeme s městem Brnem ve shodě,“ řekl jihomoravský hejtman Jan Grolich.

Zdroj: MMB

Ilustrační foto: Miroslav Čipera