//Novou halu pro míčové sporty v areálu Vodova postaví zhotovitel za 18 měsíců

Novou halu pro míčové sporty v areálu Vodova postaví zhotovitel za 18 měsíců

Brněnští radní vybrali společnost, která postaví třetí halu pro míčové sporty v areálu Vodova. Ta bude sloužit pro trénink a zápasy mládeže v míčových sportech a umožní i pořádání mezinárodních akcí.

„Výstavba třetí haly pro míčové sporty je pro rozvoj brněnského sportu zásadní. V areálu Vodova je o současná sportoviště obrovský zájem a kapacitně už klubům a dalším zájemcům nestačila. Díky nové hale se rozšíří možnosti pro trénink mládeže a především se nám otevře cesta k pořádání mezinárodních mistrovství a dalších významných sportovních akcí,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ve výběrovém řízení na zhotovitele třetí haly pro míčové sporty bylo podáno devět nabídek. „Nejvýhodnější nám zaslala společnost MORAVOSTAV Brno, a to s nabídkovou cenou 89 437 233,77 korun bez DPH. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činila 118 milionů korun bez DPH, jde tedy o výrazně lepší nabídku, než jsme čekali. Dle schválené smlouvy budou mít stavbaři na realizaci maximálně 18 měsíců. Předpokládáme, že by práce mohly začít v srpnu nebo v září a hotovo by mělo být na začátku roku 2025,“ vysvětlil 1. náměstek primátorky René Černý.

Jedním z cílů je uspořádat v Brně mistrovství světa v basketbalu juniorek (U19) pro rok 2025 a kadetek (U17) pro rok 2026. „V nové hale budou hrát zápasy a trénovat míčové sporty mládežnické kluby, ale zároveň se tu budou moci konat mezinárodní šampionáty v basketbalu, volejbalu, házené nebo florbalu. Věřím, že zde přespříští rok v červenci budeme hostit první významnou akci, a to mistrovství světa v basketbalu juniorek,“ upřesnil radní města Brna pro oblast sportu Tomáš Aberl.

Třetí hala pro míčové sporty Vodova
·         Rozměry stavby: 55 m x 39,75 m
·         Rozměry sportovní plochy: 49 m x 29,70 m, výška stropu po nosníky 7,2 m, po střechu 9 m
·         Provozně a objemově rozdělena na dvě části – provozní a sportovní. V provozní části se nachází nezbytné jednopodlažní zázemí – vstup, propojení se starou halou, šatny, sprchy. Sportovní část lze využívat pro trénink i mistrovské zápasy – podélná hřiště 40 m x 20 m pro házenou, futsal, florbal nebo 3 příčná hřiště 26 m x 14 m pro basketbal, nohejbal, volejbal.
·         Teleskopická tribuna až pro 250 diváků
·         Projekt zahrnuje rekultivaci okolí haly, úpravu vstupu a příjezdové komunikace do areálu z ulice Vodovy a úpravu areálového osvětlení a zpevněných ploch.
·         Vybudování 37 nových parkovacích míst
·         Navržena jako energeticky úsporná stavba.

Zdroj: MMB – tiskový servis
Vizualizace: Starez-Sport