//Už jen krůček a sportovci trénují v novém

Už jen krůček a sportovci trénují v novém

Radní schválili zahájení zadávacího řízení na podlimitní veřejnou zakázku na zhotovitele stavby tréninkové haly pro míčové sporty Vodova. Tento projekt patří mezi významné akce města. Hala by měla být dokončena na konci příštího roku a zajistí tak sportoviště až pro 60 cvičenců zároveň.

Tréninková hala bude určena pro všechny sálové sporty a rozšíří tréninkové prostory v Brně. Jednopodlažní budova skládající se ze dvou kvádrů bude spojena pochozí odpočinkovou terasou se stávající halou sportovního komplexu na Vodově. „Díky nové hale se zlepší dostupnost tréninkových prostor pro sportovní kluby zaměřující se primárně na míčové sporty. Zároveň nový prostor výrazně zprofesionalizuje zázemí velké haly, v níž se konají velké mezinárodní závody. Sportovci tam budou moci trénovat i v době trvání závodů,“ objasnil první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík a dodal: „Celý projekt jsme již od začátku konzultovali nejen se společností Starez-Sport jako provozovatelem, ale hlavně se zástupci sportovních klubů, aby nové prostory splňovaly jejich potřeby. Po výběru zhotovitele by stavba měla trvat 18 měsíců a hotovo by mělo být na konci příštího roku. Celkové náklady jsou nyní vyčísleny na 100 milionů korun bez DPH.“

Sportovní část haly je navržena v rozměrech 49,7 m × 29,7 m. Prostorově vychází z rozměru hřiště na florbal a házenou. Na sportovní segment naváže provozní segment budovy, který je situován v severní části a tvoří spojnici mezi starou halou a novým objektem. Nachází se zde šatny sportovců a rozhodčích s hygienickým zázemím a skladové prostory sportovního náčiní a vybavení, dále administrativní zázemí s kancelářskými prostory a zasedací místností, vstupní recepční část s bufetem a sociálním zařízením. „Hala bude disponovat i teleskopickými tribunami až pro 250 diváků. Měly by se zde kromě tréninků konat i zápasy, především ve florbalu, volejbalu, házené, futsalu a basketbalu. Vznikne tak propojení se stávajícími halami a brněnské sportovní kluby budou mít větší kapacity pro tréninky, což jistě ocení hlavně mládežnické oddíly. Plocha haly půjde rozdělit až na tři hřiště a takto pojme i 60 malých sportovců zároveň,“ doplnil Jaroslav Suchý, radní pro školství a sport.

Součástí stavby jsou nové přípojky a také úprava areálového osvětlení. Vybudují se nové zpevněné cesty, včetně 33 nových parkovacích míst, tak aby vyhovovaly nárokům návštěvníků haly i pohybu po celém sportovním areálu.

Zdroj a foto: MMB