//Nová trať pro horská kola vznikne v Pisárkách!

Nová trať pro horská kola vznikne v Pisárkách!

Už letos se cyklisté mohou těšit na novou trasu, která bude určena pro cyklisty na horských kolech. Bude sloužit nejen pro sportovce k samotným tréninkům, závodům, ale bude zpřístupněna i široké veřejnosti.

Už letos se cyklisté mohou těšit na novou trasu, která bude určena pro cyklisty na horských kolech. Bude sloužit nejen pro sportovce k samotným tréninkům, závodům, ale bude zpřístupněna i široké veřejnosti.

Rozkládat se bude mezi ulicí Pisáreckou, řekou Svratkou a potokem Čertík. Nová trať vznikne za pomocí poskytnutí investiční dotace Lesům města Brna ve výši 4 miliony korun na dobudování specializovaného sportovního areálu v lesním prostředí. Výstavbu tras, bezpečnostních prvků i zázemí pro diváky zajistí městská společnost Lesy města Brna, která o lesní pozemky pečuje a uhradí také zbývající náklady ve výši 1,5 milionu korun.

Celková rozloha bude 11,7 hektaru a výhodou je nejen zalesněná podoba, dobrá dostupnost pro pěší i cyklisty, navíc je v blízkost centra města s dobrou dopravní obslužností.

Navržené sportovní cyklotrasy budou dlouhé celkem 3,5 kilometru, převýšení dosáhne 190 metrů. Nově upravené úseky (mimo stávající asfaltové cesty) budou mít přírodní povrch a budou navrženy tak, aby nedocházelo k erozi při stékání dešťové vody. Při výstavbě by neměly utrpět ani okolní vzrostlé stromy, jejichž kořeny, protínající trasu, budou ručně obkopány.

„Veřejnosti nabídneme atraktivní areál pro milovníky horských kol v lesním prostředí přímo v blízkosti centra města, zároveň je však cílem investice zabezpečit provoz tak, aby nedocházelo ke kolizím mezi cyklisty a pěšími návštěvníky lesa. Tratě budou odborně upraveny způsobem, který zamezí erozi lesní půdy a poškozování stromů,“ dodal k záměru náměstek primátora pro životní prostředí Martin Ander.

Napsal/a: Tomáš
Zdroj: MMB
Foto: Rychlebské stezky – ilustrační foto