//Areál Fotbalového centra v Lužánkách se rozšíří

Areál Fotbalového centra v Lužánkách se rozšíří

Na začátku září Rada města Brna souhlasila se zahájením oprav Fotbalového centra Brno v Lužánkách. V souvislosti s plánovanými opravami a provozováním tohoto centra nyní brněnští radní schválili svěření dalšího pozemku o výměře 460 m2 společnosti Starez-Sport.

Město Brno svěřilo společnosti Starez-Sport v souvislosti s provozováním Fotbalového centra Brno-Lužánky pozemky p. č. 809/1, p. č. 1075/2, p. č. 1075/17 a p. č. 1078/8, vše v k. ú. Ponava. Nyní k tomu přibyla i p. č. 814/10. „Jak jsme už dříve informovali, je nutné v tomto areálu mimo jiné zřídit i šatny a sociální zařízení, které budou řešeny nákupem unimobuněk. Nejvhodnějším místem bude právě parcela č. 814/10. Proto jsme ji také předali do užívání společnosti Starez-Sport,“ vysvětlil důvod svěření další parcely radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Zdroj a ilustrační foto: MMB