//Už jste navštívili vilu Löw-Beer, která sousedí s vilou Tugendhat?

Už jste navštívili vilu Löw-Beer, která sousedí s vilou Tugendhat?

Rodinnou vilu až o čtyřech bytech s množstvím pokojů nechal vystavět továrník Moritz Fuhrmann v roce 1903. Po jeho smrti koupil vilu podnikatel Alfred Löw-Beer, po jehož rodině je vila pojmenována. Po koupi nechal vilu částečně stavebně upravit, především prostory v blízkosti schodišťové haly.

V roce 1940 byla zabavena Němci, kteří si zde vytvořili útočiště pro gestapo. Později od roku 1954 připadla majetku ČSR. Několik desetiletí sloužila jako domov mládeže a v současnosti je ve správě Muzea Brněnska.

Od roku 2016 je ve vile k dispozici expozice, která představuje kapitoly architektury a životního stylu měšťanstva v Brně od 2.poloviny 19. století až do počátku 20. století. Tato expozice seznamuje v první řadě s historií vily, dále s rapidním růstem Brna v průběhu 19. století, rozvojem industrializace i s genealogií rodu Löw-Beerových.

Od dubna je návštěvníkům otevřen nový komentovaný prohlídkový okruh, jehož trasa zpřístupňuje dosud soukromé prostory technického zázemí vily, kde seznamuje se zachovalými prvky vytápěcího systému. Možnost navštívení máte pravidelně od pátku až do neděle v časech 10:30, 12:30 a 15:30.

K pozemkům vily Löw-Beer patří zahrady, kde se nachází zahradní domek, tzv. celnice. I tento objekt prošel rekonstrukcí a nyní se v jeho prostorách nachází kavárna a výstavní místnost, v níž se konají krátkodobé výstavy.

Napsal/a: Pavla
Zdroj a foto: Vila Löw-Beer