//Kam vyrazit o prázdninách? Brněnská diecéze nabízí výletní tipy k sakrálním památkám, poutním místům a dalším křesťanským turistickým cílům na jižní Moravě.

Kam vyrazit o prázdninách? Brněnská diecéze nabízí výletní tipy k sakrálním památkám, poutním místům a dalším křesťanským turistickým cílům na jižní Moravě.

Bohatá historie, poutavá architektura, panoramatické výhledy nebo prostor pro ztišení – to vše nabízejí desítky míst, na která zve nejen v létě portál cirkevnituristika.cz. Brněnská diecéze na něm kromě sakrálních klenotů představuje třeba i klášterní gastro-tipy a kulturní lákadla.

Ubytovat se v klášteře, spřátelit se s řádovými sestrami, nakouknout do historické knihovny nebo se podívat na místo, které sloužilo jako kulisa k natáčení známého filmu nebo pohádky. Portál cirkevnituristika.cz nabízí alternativy k tradičním výletnickým cílům a zve na proslulá nebo i skoro zapomenutá místa, a k památkám, které z křesťanské víry vychází nebo jí stále aktivně žijí. Projekt, který koordinuje Biskupství brněnské, nabízí prázdninové tipy napříč republikou, a snaží se představit duchovní i lidský rozměr křesťanské tradice. “Kostely nebo kaple nejsou relikty minulosti, ve kterých se věřící schází jenom tak ze zvyku. Jsou to často místa, která tepou životem tamního společenství, a věřím, že mají co nabídnout i širší veřejnosti. Zájem o sakrální památky si každoročně uvědomujeme při Noci kostelů – nechceme ale, aby zůstalo jen u jednoho dne, takže v rámci církevní turistiky zveme k bližšímu prozkoumání toho, co může křesťanská tradice nabídnout,” vysvětluje brněnský biskup Pavel Konzbul.

Výběr z církevní turistiky v Jihomoravském kraji

 

Předklášteří 

Jedním z nejznámějších lákadel církevní turistiky na jižní Moravě je klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie a areál ženského cisterciáckého kláštera Porta coeli v Předklášteří. Poutní tradice je tu spjatá se sv. Anežkou Českou a její matkou Konstancií, která klášter ve 13. století pomáhala založit. Komplex nabízí klášterní kavárnu, a dokonce i řemeslný pivovar, který od roku 2019 zve na degustace nebo speciální exkurze s možností ochutnat pivo v různých fázích výroby.

 

Více na: www.portacoeli.cz; www.vorkloster.cz

 

Dolní Kounice

Podobným názvem, ale výrazně jinými kulisami se pyšní bývalý klášter premonstrátek v Dolních Kounicích – Rosa coeli. Působivá gotická stavba inspirovala v minulosti řadu filmových tvůrců – natáčela se tu třeba pohádka O statečném kováři, zavítaly sem i pořady Dobré ráno, Toulavá kamera, Příběh zahrad nebo oblíbené Četnické humoresky.

 

Návštěvní doba: (červenec, srpen) po-pá 10:00-18:00, plné vstupné: 100 Kč

Více na: www.dolnikounice.cz

Nesvačilka

Naopak neokoukané pohledy nabídne letos v květnu vysvěcená kaple Panny Marie Bolestné v Nesvačilce, jihovýchodně od Brna. Dřevěná a částečně kamenná novostavba vznikala v obci posledních 10 let, tamní farníci o ní ale snili víc než jedno století. Současná stavba by nestála bez velké podpory farníků a nadšení sponzorů napříč celou republikou – architektonicky ceněná kaple tak kromě titulu Dřevostavba roku 2017 nese dál i řadu osobních a poutavých příběhů.

 

Více na: www.kaplenesvacilka.cz

 

 

 

 

Břeclav

Moderní architekturu ztělesňuje i kostel sv. Václava v Břeclavi. Stavba z roku 1995 nahradila původní barokní kostel, který zničilo válečné bombardování v roce 1944. V kostele funguje bezplatná průvodcovská služba od pondělí do neděle.

 

Návštěvní doba: (červenec-srpen) po-pá 9:00-12:00 | 13:00-17:00, so 10:00-12:00, ne 12:00-17:00, (září) so 10:00, 12:00, ne 12:00-17:00 a svátek sv. Václava 12:00-17:00

Více na: www.farnostbreclav.cz

 

Mikulov

Turistická perla jižní Moravy v sobě skrývá řadu zajímavých sakrálních památek. Jednou z nich je kostel sv. Václava stojící poblíž hlavního Náměstí v Mikulově. Samotný chrám nabízí prohlídku kostnice nebo výhled na město z renesanční věže, ve které návštěvníci můžou prozkoumat i kostelní trámoví a zvony. Ve městě se nadto nabízí navštívit kostel sv. Jana Křtitele nebo známou kapli sv. Šebestiána na Svatém kopečku. K té vede z jihovýchodní strany města křížová cesta.

 

Více na: www.farnostimikulovska.cz

 

Adamov

Raritní vzácnost ukrývá kostel sv. Barbory v Adamově. Lákadlem je tam Světelský oltář – významná památka pozdně gotického řezbářství, původně vyrobená pro cisterciácký klášter ve Zwettlu v Dolním Rakousku. Reliéfní výjev vyobrazuje Nanebevzetí Panny Marie. U oltáře sice nefunguje stálá průvodcovská služba, je ji ale možné objednat přes stránky farnosti 3 dny před datem návštěvy.

 

Více na: www.farnostadamov.cz

 

Brno – farnost sv. Jakuba

Farní kostel sv. Jakuba v Brně se letos po téměř třech letech oprav znovu otevírá veřejnosti. Kromě působivé rekonstrukce gotického interiéru přivítá v průběhu prázdnin návštěvníky v multimediální expozici v krovech pod střechou a na podzim otevře pro veřejnost věžní vyhlídku ve výšce 43 metrů. Průvodce v něm najdete každý den, vč. víkendů od 9:30 do 22:00.

 

Více na: www.svatyjakub.cz

 

Doubravník

Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2023 – to je kostel Povýšení sv. Kříže v Doubravníku. Chrám, který má čerstvě po tříleté rekonstrukci, stojí na místě původního zaniklého kláštera augustiniánek a jeho stavba začala už v roce 1535. Doubravník ale zve třeba i ke kapli sv. Máří Magdalény na strmém kopci Bozinka, kde se každoročně koná tradiční pouť v blízkosti červencové památky sv. Máří Magdalény. Nedaleko je možné navštívit taky státní, gotický hrad Pernštejn a jeho rozsáhlé zahrady.

 

Více na: www.farnostdoubravnik.cz

 

Znojmo

Jedno z nejhezčích míst na jihu Moravy – údolí řeky Dyje, která se proplétá Znojmem – ukrývá kromě historických staveb i spoustu sakrálních památek. K návštěvě láká kostel sv. Mikuláše, kostel sv. Kříže nebo třeba Svatováclavská kaple. Architektonickou procházku Znojmem lze spojit i s osvěžením – z koupaliště v Louce je totiž krásný výhled na bývalý klášter premonstrátů.

 

Více na: www.farnostznojmo.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

Hluboké Mašůvky

Poutní kostel Navštívení Panny Marie v Hlubokých Mašůvkách nabízí kromě malebného okolí i síť legend, pověstí, anebo možná i střípků pravdy. V jeho blízkosti, v údolí potoka Svatoňovce, vytéká pramen, který je považován za léčivý – první doložené uzdravení pochází z doby před třicetiletou válkou. Postupně se pak z Mašůvek díky pramenu stalo známé poutní místo, a dokonce malé lázně. Ubytování v okolí je možné domluvit třeba na faře sv. Jiljí v Lukově u Znojma.

Více na: www.farnostmasuvky.cz

Zdroj a foto: Biskupství brněnské