//Nová dotřiďovací linka v Brně. Bude stát 330 milionů a vytřídí násobně více odpadu

Nová dotřiďovací linka v Brně. Bude stát 330 milionů a vytřídí násobně více odpadu

Městská společnost SAKO na podzim zprovozní velkokapacitní automatickou linku na dotříďování plastu a papíru z brněnských kontejnerů. Bude umět zpracovat okolo patnácti tisíc tun tříděného odpadu ročně, což je téměř trojnásobek dosavadního množství. Podle údajů na stránkách společnosti totiž ta aktuální zpracovává okolo pěti a půl tisíc tun tříděného materiálu za rok. Stavba vyjde na 330 milionů korun.

Zatímco dnes stojí v brněnské spalovně dotřiďovací linka, na které musí pracovníci ručně z projíždějícího odpadu vytahovat papír a plast, který se dá recyklovat, novou linku budou řídit stroje. Společnosti tak odpadne problém s nedostatkem nekvalifikovaných pracovních sil a odpad se bude třídit efektivněji. „Brno bude schopno rázem zpracovat nejméně dvojnásobné množství plastu a papíru a s recyklací pomoci širokému okolí města,“ uvádí náměstek brněnské primátorky Petr Hladík.

„Stroje pracují s devadesátiprocentní čistotou třídění, což je tak vysoké procento, že bude mít smysl dotřidovat také odpad z jinde provedeného ručního třídění,“ doplňuje Hladík a dodává, že čistota ručního dotřiďování dnes osciluje okolo dvaceti procent.

Současná linka je kapacitně na hranici svých možností a potýká se s nedostatkem pracovníků. To se odráží i na efektivitě třídění. Množství plastového odpadu přitom neustále stoupá, jen z brněnských ulic se nyní sváží pětkrát více plastů, než před deseti lety. „Z kapacitních důvodů jsme loni dokonce museli část papírového odpadu navážet k dotřídění jinému zpracovateli, abychom mohli zvládnout množství navezeného plastu,“ uvádí předseda představenstva společnosti SAKO Filip Leder.

V areálu brněnské spalovny už stojí hala dotřiďovací linky, která je 66 metrů dlouhá, 32 metrů široká a 15 metrů vysoká. Na ní navazuje hala o rozměrech 60 x 29 x 9 metrů, v níž se bude koncentrovat navezený materiál, i zpracované balíky, určené pro další recyklaci.

Zdroj: SAKO