//První dva vodojemy jsou připravené pro návštěvníky. Uvítají je v říjnu

První dva vodojemy jsou připravené pro návštěvníky. Uvítají je v říjnu

První etapa zpřístupňování areálu bývalých vodojemů na Žlutém kopci je hotová. Dva ze tří vodojemů získaly potřebné hlavní i nouzové východy a jsou tak připraveny k plnohodnotnému otevření veřejnosti. Návštěvnický provoz zajistí TIC Brno.

„Brněnské podzemí je obrovský fenomén, ať už se jedná o chodby pod Zelným trhem, nebo unikátní kostnici pod kostelem sv. Jakuba. Vodojemy na Žlutém kopci jim budou rovnocenným partnerem, troufnu si říct, že je co do zájmu veřejnosti možná i předčí. Už dlouho totiž máme například zprávy od filmařů, jak moc je pro ně jejich prostředí a nezaměnitelný genius loci atraktivní a jak se těší, až se v nich bude filmování moct skutečně odehrát. Jak oni, tak návštěvníci sem budou mít dveře otevřené už během několika týdnů, TIC má v plánu spustit provoz v polovině října a pořádat tu pravidelné komentované prohlídky a třeba i jednorázové kulturní akce,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Tři vodojemy pod Žlutým kopcem mezi ulicemi Tvrdého a Tomešovou vznikly na přelomu 19. a 20. století. Dva z nich, z let 1874 a 1894, jsou postaveny z červených pálených cihel bez použití oceli, dřeva nebo železobetonu, třetí, nejmladší vodojem z počátku 20. století pak tvoří dvě betonové nádrže. Celkem měly tyto vodárenské objekty objem více než 20 tisíc kubických metrů.

Takzvaný pisárecký vodovod, na nějž byly napojeny vodojemy na Žlutém kopci, vznikl v 19. století a byl v pořadí čtvrtým vodovodem, který napájel Brno. Voda z pisárecké úpravny ale neměla dostatečnou kvalitu, byla měkká, v létě teplá, v zimě příliš studená. Ukázala se jako velmi vhodná pro užitkové a průmyslové účely, a tak došlo ve 20. letech ke zřízení samostatného užitkového vodovodu. V roce 1974 nahradily dosloužilou pisáreckou úpravnu vody I nové úpravny II a III. To mělo podstatný vliv na kvalitu dodávané vody – rozlišování vody pitné a užitkové díky tomu ztratilo význam. Trvalo ale dalších dvacet let, než hlavní brněnský hygienik vydal na základě dlouhodobých výsledků rozborů vzorků vody souhlas k trvalé dodávce pitné vody i prostřednictvím vodovodního systému vody užitkové. Oba systémy tak byly propojeny, nevyužitelné části užitkového vodovodu byly rušeny, vodojemy na Žlutém kopci vyřazeny z provozu. V roce 2019 Ministerstvo kultury prohlásilo soubor staveb „Historický vodárenský areál“ za kulturní památku.

Zdroj: MMB