//Dáme na vás: V Řečkovicích vznikne nový lesopark

Dáme na vás: V Řečkovicích vznikne nový lesopark

Nového místa k procházkám, odpočinku ve stínu stromů nebo komunitním akcím jako pálení čarodějnic se dočkají obyvatelé Řečkovic. V lesopark se díky participativnímu rozpočtu promění nevyužívaný pozemek v okolí Škrétovy, Družstevní a Terezy Novákové. Radní dnes pro realizaci vybrali firmu Atregia, s. r. o.

Projekt navrhovatelky Evy Matuškové s názvem Řečkovický HRáj získal ve 4. ročníku participativního rozpočtu 3 090 kladných hlasů a umístil se tak na 11. místě. Projektovou dokumentaci a stavební práce provede na základě dnešního rozhodnutí radních firma Atregia, s. r. o., za 1 609 300 korun. Hotovo by podle smluvních lhůt mělo být v příštím roce.

V průběhu roku 2021 už došlo na základě posouzení dendrologa k prořezu a odstranění suchých stromů a k pěstebním zásahům, pozemek byl vyčištěn od náletových dřevin, stavební sutě a dalšího odpadu.

„Líbí se mi hlavní myšlenka projektu, tedy zachovat v co největší míře stávající dřeviny, tento pozemek otevřít a funkčně jej začlenit do sídliště. Díky projektu z participativního rozpočtu vznikne v Řečkovicích místo pro odpočinek dětí, dospělých i seniorů. Výsledkem realizace bude lesopark doplněný lavičkami, odpadkovými koši, ohništěm a herními prvky tak, aby byl zachován současný prostor. HRáj bude protkán mlatovými pěšinami a vysadí se tam také nové dřeviny,“ řekl náměstek primátorky města Brna pro participaci veřejnosti Tomáš Koláčný.

Podrobnosti o projektu Řečkovický HRáj naleznete na https://paro.damenavas.cz/projekt/?id=1301.

Zdroj: MMB