//Výročí sametové revoluce slaví Filharmonie Brno oratoriem Svatá Ludmila se stočlenným sborem

Výročí sametové revoluce slaví Filharmonie Brno oratoriem Svatá Ludmila se stočlenným sborem

Oratoriem Antonína Dvořáka Svatá Ludmila slaví Filharmonie Brno ve spolupráci s Uměleckou agenturou Musia třicet let od sametové revoluce. Při koncertě pod taktovkou šéfdirigenta Dennise Russella Daviese se kromě sólistů a orchestru představí také těleso čítající přes 110 zpěváků. „Jedná se o tři spojené brněnské sbory pod vedením sbormistra Jana Ocetka. Vox Iuvenalis, Smíšený sbor Kantiléna a Pěvecký sbor Masarykovy univerzity. Takové obsazení jistě přidá dílu na monumentalitě,“ vysvětlila ředitelka Umělecké agentury Musia Marie Urbánková. Slavnostní večer zahájí svým proslovem kněz, přírodovědec a spisovatel Marek Orko Vácha.

Objednávku na oratorium obdržel Dvořák od festivalu v Leedsu v roce 1884. Přestože pořadatelé trvali na biblické tématice, Dvořák prosadil jako námět příběh jedné z nejvýraznějších postav českých dějin, manželky prvního historicky doloženého Přemyslovce knížete Bořivoje I., babičku svatého Václava. „I to je důvod, proč jsme se rozhodli výročí oslavit právě tímto dílem. Musím však upozornit, že ho uvádíme ve zkrácené podobě, původní délka je bezmála tři hodiny, naše hodinu a půl,“ uvedla ředitelka Filharmonie Brno Marie Kučerová. Doplnila, že koncert se koná bez přestávky.

Svatá Ludmila je jedním z Dvořákových nejrozsáhlejších děl – co do délky i instrumentace. Podle dobových pramenů jeho intenzivní soustředění a psychické vypětí při práci přešlo v záchvaty agorafobie, kterými trpěl po zbytek života. Skladatel Josef Suk, Dvořákův žák a zeť ve svých vzpomínkách uvádí, že „při práci na oratoriu Sv. Ludmila byl Dvořák unaven, nervosní a měl těžké potíže se žaludkem. Byl v té době velmi nespokojen a byla skutečně obava o jeho život.“
Odborníci považují oratorium za mimořádně barvité a melodické dílo se střídajícími se pasážemi velkolepými a komorními. Oceňují zejména jeho pojetí Hospodine pomiluj ny, které nejprve zní jako slavnostní pochod a vrcholí coby grandiózní ohromující fuga. „Part Svaté Ludmily nezpívám poprvé a musím říct, že v něm pokaždé nacházím něco nového. Je to dílo hluboké a náročné i pro nás zpěváky. Kdykoli slyším tuto hudbu, uvědomuji si, jak je v různých variacích prolnuta čistou vírou v Boha,“ uvedla sopranistka Pavla Vykopalová, kterou posluchači uslyší právě v roli Svaté Ludmily.

Koncert se koná 17. listopadu v 18.00 v katedrále na Petrově. Vstupenky na sezení jsou již vyprodány, zbývají pouze vstupenky na stání, kterých je k dispozici necelá sedmdesátka. Vstupenky jsou k dostání v předprodeji v Besední ulici a Domě pánů z Lipé, online na www.filharmonie-brno.cz a na místě hodinu před koncertem.

Obsazení koncertu:
Pavla Vykopalová soprán / soprano (Svatá Ludmila)
Jana Sýkorová alt / alto (Svatava)
Michal Lehotský tenor (Bořivoj)
Martin Šrejma tenor (Rolník)
Richard Novák bas / bass (Svatý Ivan)

Vox Iuvenalis
Smíšený sbor Kantiléna / Kantiléna Mixed Choir
Pěvecký sbor Masarykovy univerzity / Masaryk University Choir
sbormistr / choir director Jan Ocetek
Filharmonie Brno
dirigent / conductor Dennis Russell Davies

Zdroj a foto: Filharmonie Brno