//Hledání energetického srdce Brna a další industriální zajímavosti s projektem Brno INdustrial

Hledání energetického srdce Brna a další industriální zajímavosti s projektem Brno INdustrial

Brněnský industriální svět můžete letos poprvé objevovat celoročně. Čtvrtý rok projektu Brno INdustrial, který připravuje TIC BRNO, přinese komentované prohlídky i zajímavé přednášky tentokrát během všech 12 měsíců. 

„V roce 2022 se zúčastnilo našich industriálních aktivit 1617 zájemců a všechny prohlídky byly vyprodané. Zájem neustále roste, i proto jsme se rozhodli ještě o něco rozšířit témata a hlavně je nabízet celoročně. Čeká nás 9 pěších tras, 2 oblíbené jízdy vyhlídkovým minibusem a řada přednášek,” uvedla Jana Janulíková, ředitelka TIC BRNO.

Průmyslové putování Brnem letos rozšířilo několik nových prohlídek. Na trase Energetické srdce Brnapoznáte oblast mezi Plynárenskou, Radlasem a Špitálkou, kde byla postavena elektrárna, teplárna a plynárna, včetně smetárny. Nachází se zde příklady staveb z konce 19. století, funkcionalismus 30. let 20. století i high-tech stavba sklonku 20. století. Vzestupy i pády továrníků nám vypoví dvě trasy – Příběh rodiny Neumark a Po stopách průmyslových baronů. Vydáme se také do dvou dělnických kolonií Kamenkaa Diviška. Informace k dalším prohlídkám, které vás provedou od traktoru až k textilu, najdete níže nebo na webových stránkách.

Stejně bohatou a různorodou náplň slibují i připravované industriální přednášky, které vedou odborníci na slovo vzatí. Seznámíte se na nich s Textilními podniky na ulici Přízova, Fenoménem art protis, První brněnskou strojírnou a s organizací Archaia Brno se ponoříme i do Industriální archeologie. Přednášky pořádá TIC BRNO ve spolupráci s Technickým muzeem v Brně a konají se zážitkově, přímo v zajímavých industriálních objektech.

Od června si můžete užít i vyhlídkové jízdy turistickým minibusem. Čeká vás trasa Paláce průmyslové aristokracie, na které se podíváme na bydlení průmyslníků, a trasa Dělnické kolonie, zaměřená na dělnickou třídu 20. letech minulého století.

Samostatně bez potřeby průvodce si za slunečných dnů projděte stezku Poznejte moravský Manchester nebo naučnou Industriální stezku podél řeky Svitavy. Ta na 11 zastaveních představuje 11 konkrétních průmyslových staveb posvitavské výrobní zóny, jež značí významný kus historie města Brna. Moravský Manchester si můžete zahrát také jako poznávací hru.

 „Výčtem těchto aktivit rozhodně nekončíme. Na jaře připravujeme další novinku, a to industriální aplikaci s rozšířenou realitou, která obohatí vaši procházku po Industriální naučné stezce podél řeky Svitavy. Podíváte se v ní na autentické 3D modely továren nebo si zahrajete interaktivní hry,” uzavírá Janulíková.

Brno INdustrial 2023

Komentované prohlídky 
Z Pekařské na Hlinky
Počátky moravského Manchesteru
Šalinou moravským Manchesterem
Kamenka
Diviška pěšky
Energetické srdce Brna
Zbrojovka
Po stopách průmyslových baronů
Příběh rodiny Neumark

Přednášky 
Fenomén art protis
Textilní podniky na ulici Přízova
První brněnská strojírna
Industriální archeologie – chemická továrna Hochstetter a Schickardt v Brně
Stopy textilních magnátů nejen v Brně II
Industriální archeologie

Více o projektu se dočtete na stránkách www.brnoindustrial.cz 

Zdroj: TIC Brno
Úvodní foto: Kristýna Burianová
Ostatní foto: Jiřina Rittichová