//HaDivadlo chystá přehlídku HaDivadlo hrou pro zájemce o téma vzdělávání divadlem a v divadlech

HaDivadlo chystá přehlídku HaDivadlo hrou pro zájemce o téma vzdělávání divadlem a v divadlech

V termínu 12.–14. března 2024 připravuje brněnská scéna HaDivadlo přehlídku neformálního vzdělávání v divadle. Třídenní událost představí různorodé vzdělávací aktivity HaDivadla a nabídne prostor k diskuzi o vzdělávacím potenciálu divadelní praxe. V plánu je program určený všem zájemcům, který je volně přístupný a z velké části zdarma. Součástí bude i sekce pouze pro profesionály, ať už stávající či budoucí, z oblasti neformálního vzdělávání, na niž je třeba se přihlásit.

HaDivadlo – scéna Centra experimentálního divadla – se dlouhodobě zaměřuje na oblast vzdělávání v divadle a rozšiřování možností diváckého zážitku. V současné době nabízí širokou škálu vzdělávacích aktivit určených jak pro veřejnost, tak pro školy a mladé diváky. Společně s týmem lektorů připravuje úvody před začátkem představení rozšiřující kontexty divadelních inscenací a po skončení představení uvádí moderované besedy s tvůrčím týmem. Je možné navštívit i další speciální programy, třeba tzv. divácká ladění nebo Senior kavárnu. Školám pak HaDivadlo nabízí rozborové semináře, zážitkové workshopy nebo i program na míru pro konkrétní třídu. 

Motivaci pro organizaci přehlídky popisuje editorka a zároveň klíčová členka lektorského týmu HaDivadla Iva Heribanová: „Nápad na přehlídku našich vzdělávacích aktivit vznikl s přibývajícím množstvím dotazů od profesionálů v této oblasti, zda by se do HaDivadla mohli přijet podívat a inspirovat se. Za běžného provozu se ale zřídkakdy stane, že by se v krátkém časovém úseku konalo větší množství tohoto typu programu. Proto jsme se rozhodli zorganizovat přehlídku, během které naše vzdělávací aktivity představíme v co největší šíři. Přestože bude část programu otevřená i dalším zájemcům, účastnickým ,jádrem‘ budou lektoři, dramaturgové či jiní zaměstnanci divadel, kteří se tématu neformálního vzdělávání věnují. Těšíme se na koncentrované setkání a obousměrnou inspiraci!

HaDivadlo rovněž již pátým rokem organizačně zajišťuje Klub mladých diváků Brno zacílený na mladé dospělé a popularizaci divadla mezi touto věkovou skupinou. KMDB pomáhá mladým orientovat se na divadelní mapě a zapojeno je do něj mnoho nejen brněnských divadel. Kromě toho pořádá zájezdy, workshopy, přednášky a setkání, na nichž mají mladí diváci možnost společně diskutovat o divadelní tvorbě a dozvědět se více o historii divadla i jeho praktické stránce. 

„Hledáme způsoby, jak přivést do divadla co nejpestřejší divácké spektrum, ukazovat, jak lze o divadle přemýšlet, nahlížet do jeho procesu tvorby a přivést ho do našich životů jako součást každodennosti, nepůsobit nedotknutelně. A březnová přehlídka bude o tom přinést možnost nahlédnout pod pokličku vzniku všech těchto konceptů, inspirovat nebo třeba jenom v několika dnech za sebou prožít ochutnávku toho, co se u nás v oblasti vzdělávání děje,“ uvádí koordinátorka vzdělávání HaDivadla a vedoucí KMDB Tereza Chvátalová

Bohatý třídenní program přehlídky HaDivadlo hrou začne v úterý 12. března, kdy bude možné navštívit tři druhy doprovodného programu k představení Požár v šťastném Rakousku (režie Eduard Kudláč), a to Senior kavárnu, dramaturgický úvod a besedu po představení. Hlavní den přehlídky 13. března během dopoledne představí ve Dnu otevřených dveří své vzdělávací programy přímo od jejich organizátorů a lektorů. Na odpoledne je pak plánována zážitková exkurze po divadle či náhled do hodiny dramatického kroužku Divadelní třída CED. Následující den 14. března bude věnovaný reflexi viděného a sdílení zkušeností mezi profesionály, ale i zájemci z řad diváků a nadšenců do vzdělávání. Večer se odehraje představení Moravský kras (režie Peter Gonda), které bude opět obohaceno o doprovodné události. Podrobný program lze najít na webových stránkách divadla.

Přehlídka bude mít tři úrovně vstupu: program pouze pro profesionály přihlášené přes formulář, program zejména pro aktivní pedagogy a studenty divadelních či pedagogických oborů a dále část volně přístupnou všem. Kromě několika zpoplatněných částí je program zdarma. 

Řada vzdělávacích a doprovodných aktivit v HaDivadle vznikala záměrně metodou pokus-omyl a brněnským divadelníkům se tak podařilo vybudovat bohatý a udržitelný doprovodný program ke své inscenační činnosti. Přehlídka vzdělávání tedy může sloužit jako prostor pro sdílení a podněty z oblasti divadelního vzdělávání, u nějž je často potřeba experimentovat. „V této době kulturní instituce napříč zaměřením zažívají nové hledání svého smyslu. Jejich komunitní a sociální přínos je již ve vyspělé demokracii neoddiskutovatelným, naplňovat jej v HaDivadle je pro nás důležitou součástí. Vedle inscenační činnosti klademe důraz právě i na další aktivity, které tvoří síť radosti, pospolitosti a pole pro rozšiřování obzorů. Divadlo je navíc skvělým nástrojem pro zkoumání světa a tak je přirozeným prostorem pro edukaci. Práce na porozumění sobě samému, s druhými navzájem i světu kolem nás je dnes snad ještě důležitějším úkolem než kdy v minulosti,“ dodává intendantka HaDivadla Anna Stránská.

Zdroj a foto: HaDivadlo