//Fakultní nemocnice Brno posouvá hranice výzkumu léčby leukémie díky laboratorním myším

Fakultní nemocnice Brno posouvá hranice výzkumu léčby leukémie díky laboratorním myším

Přes všechny pokroky v onkologii, leukémie stále zabíjí pacienty, a to i pacienty velmi mladé. Leukémií je mnoho typů a ta, která stále vzdoruje úspěšné léčbě, se jmenuje akutní myeloidní leukémie. Někdy pomůže transplantace kostní dřeně, jindy ani to ne. FN Brno a LF MU intenzivně rozvíjí laboratoř zaměřenou na výzkum nemoci, známé též jako rakovina krve. Tento výzkum může pomoci v léčbě pacientů, u kterých standardní léčebné metody selhávají. V České republice se ročně objevuje 300 až 500 nových případů s akutní myeloidní leukémií, což zdůrazňuje důležitost a naléhavost pokračujícího výzkumu v této oblasti.

V rámci tohoto výzkumu se využívají speciálně vyšlechtěné laboratorní myši, které jsou schopny přijmout leukemické buňky pacienta. Tyto myši jsou geneticky upravené s oslabenou imunitou, což umožňuje, aby v nich mohly leukemické buňky růst. Cena jednoho páru těchto speciálních myší dosahuje až 10 000 Kč. Přednosta Interní hematologické a onkologické kliniky prof. MUDr. Jiří Mayer, CSc., zdůraznil unikátnost a složitost výzkumu: “Ačkoli se myší kostní dřen liší od kostní dřeně člověka, tak překvapivě z genetického hlediska se až v 80% shodují s lidskými geny a chromozomy. Dělat experimenty na laboratorních zvířatech je komplexní, často složitější než léčit pacienty. Zajištění speciálních podmínek pro tyto myši je náročné jak z hlediska financí, tak administrativy. Musíme mít sterilní prostředí, speciální klece, vyškolený personál a také je třeba dodržovat přísné etické normy.”

Při léčbě pacientů s leukémií se odebírá kousek jejich kostní dřeně pro experimentální účely. Materiál je pak zpracován a naočkován do těchto laboratorních myší, kde se čeká až půl roku na to, aby se leukemické buňky v myším těle rozmnožily. Skrz tuto metodu vědci testují nové léčebné metody, které nejsou u lidí ještě dostupné nebo používané.

Historicky slovo “leukémie” vzniklo v 19. století díky slavnému německému patologovi Rudolfu Virchowovi. Je to kombinace dvou slov: “Leukos” (latinsky bílý) a “émie” (z řečtiny krev), což znamená “bílá krev”. Leukémie je charakterizována abnormálním množením bílých krvinek, což vede k potlačení normálních krvinek a může způsobovat různé zdravotní komplikace.

Výzkum leukémie je nejen náročný, ale i finančně nákladný. Aby se podpořil tento výzkum a zajistily potřebné finanční prostředky, jeden z pacientů Fakultní nemocnice Brno pořádá benefiční koncert na podporu výzkumu v oblasti léčby leukémie. Varhaník Lukáš Hurtík se s prvními problémy, které vedly k onkologické diagnóze potýkal už před dvaceti lety. Trpěl neustálou bolestí břicha, tvorba krevních váčků směrem do žaludku, dostávala krev, tam, kam by neměla. Od té doby byl v péči lékařů, až v roce 2019 se projevila zvětšená slezina, rakovina ledviny a leukémie. Po úspěšné operaci ledviny, podstoupil v lednu 2020 transplantaci kostní dřeně, jeho dárce pochází z Anglie. „Byly jen dvě varianty buď přežuju, nebo nepřežiju. Byl jsem připravený na všechno a dopadlo to dobře. Po transplantaci jsem byl měsíc na aseptické jednotce. Po dvou letech jsem se vrátil do práce a z vděčnosti přemýšlel, jak bych mohl přispět. Peníze jsou pěkné, ale nejsem z těch, který by rozhazoval sta tisíce, tak mě napadlo, že to spojíme s koncertem a sbírkou. Benefiční koncert se koná v neděli 5. listopadu 2023 od 17 hodin v Katedrále sv. Petra a Pavla v Brně. Doufám, že se podaří vybrat částka, která přispěje na výzkum leukémie, budu velmi rád, protože mi dává smysl spojení krásného zážitku a pomoci někomu, kdo pomoc potřebuje. Mně už bylo pomoženo hodně, proto je můj čin jako výraz úcty vůči lékařům a lidem, kteří pro to dělají maximum.“

Zdroj a foto: FN Brno