//Zelená vašim nápadům. Město opět přispěje lidem na oživení vnitrobloků i nábřeží, na zelené střechy a zachytávání dešťovky a na ekologickou výchovu

Zelená vašim nápadům. Město opět přispěje lidem na oživení vnitrobloků i nábřeží, na zelené střechy a zachytávání dešťovky a na ekologickou výchovu

Kdo uvažuje o osázení střechy svého domu rostlinami, přemýšlí nad efektivnějším zachytáváním srážkové vody nebo má nápad na revitalizaci vnitrobloku či akci na břehu řeky s ekologickým přesahem, může požádat město Brno o finanční výpomoc. Dotace půjdou také na ekovýuku. Lidé mohou podávat žádosti do 31. října 2020.

Brněnští radní schválili pět výzev k podávání žádostí o dotace z rozpočtu města Brna pro rok 2021. Jedná se o programy Podpora projektů ekologické výchovy ve městě Brně, Podpora oživení zeleně ve vnitroblocích ve městě Brně, Podpora akcí na oživení nábřeží brněnských řek, Podpora vytváření zelených střech a Podpora využití srážkové vody.

O příspěvek v rámci prvních tří programů je možné žádat od 15. září do 31. října 2020, poslední dva programy už běží, ale kvůli pandemii koronaviru byl termín odevzdání prodloužen z 31. srpna rovněž do 31. října 2020.

„O prázdninách jsme spustili kampaň Připrav Brno, ve které vyzýváme Brňany i firmy, aby spolu s námi omezili produkci skleníkových plynů a podpořili udržitelnost životního prostředí. Společnými silami tak připravíme naše město na klimatickou změnu. Brno například vytvořilo Akční plán udržitelné energetiky a klimatu SECAP a investuje do výměny zastaralých svítidel a autobusů MHD. Zároveň také přispívá pomocí uvedených ekodotací na řadu projektů jednotlivců i různých společností a organizací,“ uvedl první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík.

Ekologické dotační programy Brno nevypisuje poprvé, proti minulým výzvám se u některých drobně změnily podmínky. Například u projektů ekologické výchovy nově budou žadatelé moci žádat o dotace do výše maximálně 100 tisíc korun místo původních 200 tisíc a nejvýše na dva projekty (dříve to byly tři). Nově také bude každý rok vyhlášeno jiné téma, které bude tímto dotačním programem podporováno. Pro rok 2021 bylo zvoleno téma Zvýšení povědomí společnosti o přínosech zachytávání a hospodaření se srážkovou vodou 
v městské krajině. 

„Program na podporu oživení zeleně ve vnitroblocích byl doplněn o motivační apel týkající se obnovy či změny ploch užívaných v současnosti jako parkoviště na plochy zeleně. Nově bude povinnou přílohou žádosti profesionálně zpracovaný projektový záměr revitalizace vnitrobloku. Tento dokument bude uznatelným nákladem do výše maximálně 10 tisíc korun nad rámec maximální výše dotace, která se rovněž navýšila na 250 tisíc oproti původním 150 tisícům korun. Spoluúčast žadatele nejméně 10 % zůstává,“ doplnil Petr Hladík.

Zdroj: MMB

Ilustrační foto: Nina Ivanová