//Zástupci města, Brněnských komunikací a zhotovitele poklepali základní kámen parkovacího domu a parkoviště na Akademickém náměstí

Zástupci města, Brněnských komunikací a zhotovitele poklepali základní kámen parkovacího domu a parkoviště na Akademickém náměstí

Parkovací dům, venkovní stání v režimu rezidentního parkování i zeleň s vodním prvkem. To vše bude výsledkem stavby na takzvaném Akademickém náměstí při ulicích Šumavská a Veveří, jejíž základní kámen dnes slavnostně poklepali zástupci vedení města Brna a Brněnských komunikací za investory a představitelé společnosti STRABAG, a. s., za zhotovitele.

„Parkovací dům bude mít ve dvou podzemních a čtyřech nadzemních podlažích celkem 411 parkovacích míst, dalších 212 přinese venkovní plocha, která má fungovat v režimu zóny B rezidentního parkování. Celkem zde tedy bude při plné obsazenosti místo pro 623 vozidel. Z tohoto počtu je na střeše 42 parkovacích míst pro auta poháněná LPG a 21 uvnitř objektu i na parkovišti je určeno pro elektroauta. Trafostanice je dostatečně dimenzována, takže počet dobíjecích stanic bude možné v případě potřeby navyšovat,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Stavba je velmi přínosná, protože lokalita trpí jedním z největších deficitů parkovacích stání v Brně. Je to vhodné místo pro parkovací dům typu park and ride na západní straně města pro příjezd od Svitav, protože se odsud dá pokračovat městskou hromadnou dopravou z Veveří nebo Kounicovy,“ sdělil radní města Brna pro dopravu Petr Kratochvíl a doplnil: „Dalším benefitem je zlepšení dosud velmi neutěšeného stavu prostoru. Asfaltová plocha bude doplněna zelení a dřevinami, podél ulic Pod Kaštany a Veveří budou vysazeny stromové aleje, u křižovatky je na malém náměstí naplánován vodní prvek.“ Na fasádě parkovacího domu bude zčásti popínavá zeleň a technologie venkovní vzduchotechniky jsou kryty venkovními vodorovnými žaluziemi, aby nerušily pohled z dálky.

„Objekt parkovacího domu je rozčleněn do několika vzájemně se prolínajících kvádrů v různém materiálovém provedení a bude mít dvě části s rozdílnou funkcí. V jedné budou hromadné garáže, veřejné vybavenosti pak bude sloužit druhá část s jedním podzemním a třemi nadzemními podlažími, kde budou kanceláře magistrátu. Aktuálně probíhá předávání staveniště. Podle smlouvy o dílo začnou stavební práce 27. března a potrvají 14 měsíců,“ řekl předseda představenstva Brněnských komunikací David Grund a připomněl: „Po Pinki Parku na Kopečné, Domini Parku na Husově a River Parku na Polní jde za posledních 10 let již o čtvrtý parkovací dům, který Brněnské komunikace staví a budou provozovat. A připravujeme i další, například na Bítešské nebo Skořepce.“

Zdroj: tiskový servis MMB
Foto: Marie Schmerková
Vizualizace: ATELIER KRISTEN