//Výstava „Až na KOST!“ představuje kosti v celém spektru funkcí

Výstava „Až na KOST!“ představuje kosti v celém spektru funkcí

Odborníci z AV ČR a Univerzity Karlovy ve spolupráci s Klinikou úrazové chirurgie FN Brno a LF MU připravili unikátní výstavu s názvem Až na KOST!, zahájenou 4. června v Technickém muzeu v Brně.

Prostřednictvím téměř stovky exponátů představují strukturu a funkce kostí, jejich onemocnění a zejména náhrady kostí, které se používají při jejich poškození, včetně technologických novinek. Návštěvníci si výstavu mohou prohlédnout až do konce září. Jejími autory jsou vědci z programu QUALITAS – kvalitní život ve zdraví i nemoci, který je součástí projektu Akademie věd Strategie AV21, a z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

„Výstava o kostech jako o jednom z nejdůležitějších stavebních prvků lidského těla chce širokou veřejnost srozumitelnou formou seznámit se stavbou a funkcí kostí a se způsoby jejich náhrady při jejich poškození,“ popsal spoluautor výstavy Tomáš Suchý, vedoucí Oddělení kompozitních a uhlíkových materiálů Ústavu struktury a mechaniky hornin Akademie věd ČR.

„Kostní tkáň je velmi unikátní. Je úžasné, že jako jediná v lidském těle se nehojí jizvou ale kostí. Proto se dá předpokládat, že v budoucnu bude při úrazech možné kromě tradiční metody osteosyntézy využít i nové postupy, kterými jsou lepení kostních úlomků v případě tříštivých zlomenin nebo náhrady kostní tkáně bioimplantáty“, řekl MUDr. Milan Krtička, Ph.D., z Kliniky úrazové chirurgie FN Brno a LF MU, který se na organizaci výstavy rovněž podílel.

Modely, průřezy i kresby
„Expozice je rozdělena do tří částí. V první části představujeme stavbu, složení a funkce kostí na čtrnáct metrů dlouhé ploše, která využívá stejně dlouhý dvourozměrný kostní model či reálné lidské kosti. Souvislosti mezi strukturou a funkcí kosti jsou vysvětleny pomocí histologických řezů, trojrozměrných modelů nebo originálních kreseb. Pochopení stavby a funkce kostí je podstatné pro vývoj a správné fungování kostních náhrad,“ uvedla spoluautorka výstavy Lucie Vištejnová z Biomedicínského centra Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni.

Ve druhé části expozice se návštěvníci seznámí s různými onemocněními a poraněními kostí, například se zlomeninami, různými úrazy i opotřebováním, uvidí exponáty kostí jak z antropologických, tak ze současných sbírek. „Vybrané typy léčby jsou demonstrovány s využitím kostních modelů nebo celých kostlivců. Součástí jsou i prototypy kostních náhrad ukazující současné pokroky v náhradách kostí včetně 3D tisku kostní tkáně na míru pacientovi,“ doplnil Tomáš Suchý.

„Ve třetí části jsou představeny různé způsoby a materiály, kterými se poškozené kosti nahrazovaly a nahrazují, a to od počátku 20. století až po dnešní nejmodernější implantáty,“ vysvětlil.

Zdroj: Akademie věd ČR, FN Brno
Foto: FN Brno