//Výrazné slevy 75% na jízdné bude platit už od září i v brněnské MHD

Výrazné slevy 75% na jízdné bude platit už od září i v brněnské MHD

Rada města Brna dnes projednala a schválila zavedení nové, tzv. navazující měsíční jízdenky pro zóny 100+101 a další změny Tarifu IDS JMK. Ty přinesou nové slevy a zjednodušení cestování v rámci regionu, v návaznosti na rozhodnutí Vlády ČR o zavedení slev pro studenty do 26 let a pro seniory nad 65 let v železniční a linkové autobusové dopravě. Změna začne platit od 1. září 2018.

Tzv. navazující jízdenka je nepřenosná, pouze elektronická předplatní jízdenka s platností na jeden měsíc, která umožní zákazníkům pokračovat ve využívání služeb MHD po konci jiné zakoupené nepřenosné elektronické předplatní jízdenky. Výchozí cena navazující jízdenky se vždy odvozuje od ceny jízdenky předcházející.

„Navazující jízdenka se při dlouhodobém nepřerušeném používání cenově přibližuje roční jízdence, a přitom nabízí zákazníkům možnost tuto cenu platit průběžně. To ocení především studenti nebo senioři, pro které může být jednorázový poplatek za roční šalinkartu příliš vysoký,“ uvedl primátor města Brna Petr Vokřál.

Detailní parametry předplatní „navazující měsíční jízdenky“
– jízdenka bude dostupná pouze v elektronické podobě,
– jízdenka je platná pouze na zóny 100+101,
– jízdenka má platnost vždy na jeden kalendářní měsíc s volitelným počátkem,
– tuto jízdenku může zákazník poprvé kupovat pouze během platnosti jiné platné zaplacené elektronické nepřenosné předplatní jízdenky (měsíční, čtvrtletní či roční). První navazující jízdenka by měla na tuto předcházející jízdenku svou platností navazovat,
– výchozí cena první navazující měsíční jízdenky se odvíjí od toho, na jaký typ jízdenky navazuje:
o po měsíční jízdence v základním tarifu je to 540 Kč (senioři 345, studenti 270),
o po čtvrtletní jízdence v základním tarifu je to 450 Kč (senioři 265, studenti 225),
o po roční jízdence v základním tarifu je to 405 Kč (senioři 250, studenti 200),
– každá další navazující měsíční jízdenka (přímo po jiné navazující jízdence) stojí o 10 Kč méně pro základní tarif (o 5 Kč méně pro seniorský a studentský tarif),
– minimální měsíční cena je však vždy 405 Kč pro základní tarif (250 Kč pro seniorský tarif a 200 Kč pro studentský tarif),
– za každý započatý vynechaný kalendářní měsíc, kdy zákazník přímo nenavázal na předchozí navazující jízdenku, se její měsíční cena zvedá o 50 Kč pro základní tarif (o 25 Kč pro seniorský a studentský tarif) až do maximální ceny příslušné měsíční jízdenky,
– při ztrátě či změně slevového nároku má zákazník právo „dojezdit“ svou aktuální navazující měsíční jízdenku a poté její cena plynule přejde na odpovídající cenu navazující jízdenky v jiném tarifu dle převodní tabulky,
– jízdenku je možné primárně platit pouze formou inkasa (kvůli její možné proměnlivé ceně). Stačí si nastavit inkaso a o kupování jízdenek se už zákazník nemusí nadále starat. Pouze v případě jeho neprovedení je náhradní možností přímý bankovní převod

Shrnutí a výhody
– navazující jízdenky odměňují zákazníky za nepřetržitost odebírání, takže mají pozitivní efekt na stabilizaci toku tržeb a současně podporují věrnost zákazníků využívajících MHD,
– jízdenku mohou využít zejména pravidelně jezdící důchodci (do 70 let) a studenti, pro které mohou být ceny ročních jízdenek určitou bariérou z pohledu výše jednorázového nákladu. Navazující jízdenku lze využít i u základního tarifu, držitel tím ale ztrácí nárok na dotaci na roční šalinkartu,
– nabízí snadný a plynulý prostup mezi tarifními kategoriemi (řeší současný problém odlišného konce platnosti jízdenky a slevového nároku),
– inkaso je jakožto forma placení pro DPMB téměř beznákladovým platebním kanálem a současně výrazně snižuje na straně zákazníka riziko chyb kolem placení,
– navazující jízdenky současně umožňují v případě potřeby zákazníka i určité přizpůsobení se jeho situaci, tedy ke krátkodobému přerušení odběru služeb MHD. Je to vykoupené určitým nárůstem ceny jízdenky v následujících měsících, takže nejde tento tarif zneužívat.

Od 1. září, kdy vstupuje v platnost vládní nařízení o regulaci cen jízdného v železniční a linkové autobusové dopravě, dojde také k částečnému sjednocení slev v Brně a v regionální dopravě v rámci Integrovaného dopravního systému Jihomoravského kraje.

Bezplatná přeprava pro děti do 10 let zůstává v Brně zachována. Ve věkové kategorii dětí 10–15 let budou moci děti i v Brně cestovat se slevou 75 % (nyní 50 %). Cena předplatných i jednorázových jízdenek se tedy sníží na polovinu (měsíční jízdenky z 275 Kč na 137 Kč, čtvrtletní z 685 Kč na 342 Kč a roční z 2 375 Kč na 1 187 Kč a u jednorázových jízdenek 15minutových z 10 Kč na 5 Kč a 60minutových z 12 Kč na 6 Kč).

U seniorů od 65 do 70 let se zavádí výraznější sleva u předplatních jízdenek (měsíční z 350 Kč na 137 Kč, čtvrtletní z 800 Kč na 342 Kč a roční z 2 950 Kč na 1 187 Kč). Tyto navrhované ceny jízdenek jsou na stejné úrovni jako státem regulované ceny v regionu. Nově se mění i podmínky používání zvláštního ročního kupónu, který mění cenu ze 420 Kč na 840 Kč a umožní seniorům používat stejné jízdenky jako dětem 10–15 let (5 Kč, resp. 6 Kč). Tato opatření tedy výrazně zjednoduší cestování v rámci IDS JMK.

Nové slevy jízdného pro děti a seniory nad 65 let představují zvýšení nákladů o cca 20 mil. Kč ročně, čímž chce město vyjít vstříc dalším a potřebným kategoriím brněnských občanů a podpořit je ve využívání městské hromadné dopravy. Důležité je, že sjednocená pravidla budou pro cestující mnohem přehlednější.

Město Brno bude nadále pokračovat v poskytování dotací na nákup nepřenosné základní roční elektronické jízdenky v rámci městského dotačního programu, který byl spuštěn na začátku minulého roku. Dotace ve výši 1 425 Kč byla vyplacena v roce 2017 celkem 25 513 občanům, kteří splnili podmínky programu. V prvním pololetí roku 2018 byla dotace vyplacena již 25 070 občanům. I díky tomuto programu již téměř 60 000 osob používá e-shop městských služeb BrnoID.cz, provozovaný brněnským dopravním podnikem. Projekt BrnoID.cz postupně zjednodušuje přístup k městským službám, zatím byl zjednodušen nákup brněnské šalinkarty, vyřízení poplatků za svoz odpadu, byla zřízena turistická karta a na dalších modulech se intenzívně pracuje. Cílem vedení města je Chytré Brno, ve kterém jeho občané nebudou muset kvůli každé drobnosti běhat po úřadech.

Všechna tato opatření, spolu s dalším zvyšováním kvality MHD (pořízení 160 ks autobusů na CNG, vybavování vozidel klimatizací, zavedení Wi-Fi do vozidel, zvyšování podílu nízkopodlažních vozů a bezbariérových zastávek, prodlužování tramvajových a trolejbusových linek atd.), jsou předpokladem pro úspěšnou realizaci zaváděného systému rezidentního parkování ve městě a v souladu s individuálními potřebami městských částí.

Zdroj: MMB
Foto: BRNO today