//VMO Tomkovo náměstí: na Provazníkově na podzim začnou potřebné demolice

VMO Tomkovo náměstí: na Provazníkově na podzim začnou potřebné demolice

Město Brno začíná s další etapou příprav na stavbu velkého městského okruhu na Tomkově náměstí. Na základě smlouvy o spolupráci s Ředitelstvím silnic a dálnic je totiž úkolem města majetkoprávní příprava potřebných pozemků. V souvislosti s tím nyní Rada města Brna vybrala firmu, která provede demolici prvních dvou domů na Provazníkově ulici. Jejich technický stav navíc neumožňuje další údržbu.

Jako nejvhodnější nabídka pro demolici byla vybrána nabídka společnosti IDPS s.r.o. s nabídkovou cenou 2.580.818 Kč bez DPH. Podíl města Brna na těchto nákladech je 50 procent, druhou polovinou se na demolici podílí Ředitelství silnic a dálnic. Demolice podle smlouvy proběhne v průběhu letošního podzimu.

„Demolice dalších objektů na Provazníkově, které město postupně vykoupilo, bude následovat v roce 2019. Další budovy jsme již demolovali loni současně s rekonstrukcí křižovatky Karlova/Provazníkova. Důležitou částí přípravných prací je také právě probíhající rekonstrukce ulice Valchařská a připravovaná rekonstrukce Zábrdovické – obě tyto ulice budou v budoucnu sloužit jako objízdné trasy při stavbě velkého městského okruhu,“ zdůraznil náměstek primátora pro oblast investic, majetku a dopravy Richard Mrázek.

Tiskovou zprávu o spolupráci s ŘSD a loňských přípravných pracích a demolicích najdete zde.

Zdroj a foto: MMB TS