//Ve 2. kvartálu rostly nejvíce nástupní mzdy provozních manažerů a chemiků

Ve 2. kvartálu rostly nejvíce nástupní mzdy provozních manažerů a chemiků

Průměrné nástupní mzdy se ve druhém kvartálu letošního roku některým profesím zvedly o více než 30 procent. Byl to konkrétně případ provozních manažerů a chemiků. Provozní manažeři mohli nastoupit za nástupní mzdu v průměru o 15 300 korun vyšší než v prvním kvartálu letošního roku, chemici pak za mzdu vyšší o 13 500 korun. Vyplývá to z dat pracovního portálu JenPráce.cz, který nabídl ve 2. kvartálu 80 tisíc pracovních pozic. 

Z dat pracovního portálu JenPráce.cz vyplývá, že průměrná nástupní mzda vzrostla provozním manažerům z 40 290 na 55 570 korun. Chemici pak dostali nabídky průměrně na 49 460 korun oproti 35 940 korunám v prvním kvartálu. „K 30% nárůstu nástupních mezd se přiblížili i specialisti v IT a vedoucí pracovníci,“ upozornila Anna Kevorkyan, CEO pracovního portálu JenPráce.cz. „Kolem 20% nárůstu se pak pohybovaly nástupní mzdy laborantů, techniků telekomunikací a projektových manažerů,“ doplnila Anna Kevorkyan k 10 nejvyšším posunům nástupních mezd mezi kvartály, kam patřily ještě mzdy HR specialistů, svářečských inženýrů a vedoucích servisu.

Nejčastěji nabízeným benefitem byly ve druhém kvartálu opět finanční bonusy a prémie

Nejčastěji nabízeným zaměstnaneckým benefitem za 2. kvartál letošního roku byly stejně jako v 1. kvartálu finanční bonusy a prémie, a to v 9,33 %. Druhým a zároveň třetím nejčastěji nabízeným benefitem byl s 8,83 % příspěvek na stravování a dovolená navíc.

Dělnické profese tvořily ve 2. kvartálu 5,89 %

Ve druhém letošním čtvrtletí připadlo 5,89 % nabídek na dělnické profese, 3,34 % na prodavače/prodavačku, na operátory výroby 3,32 %, na obsluhu strojů 2,69 % a na administrativní pracovníky/pracovnice 2,38 %. Co se týká požadovaného vzdělání, ve druhém kvartálu roku 2024 stačilo u 25,6 % nabízených pozic základní vzdělání. 36,6 % pozic požadovalo odborné vyučení bez maturity, 32,9 % středoškolské nebo odborné s maturitou a jen zbývající necelá 5 procenta pozic vyžadovala vzdělání na úrovní VOŠ, bakalářského či magisterského studia.

Praha nabízela 17,7 procent veškeré práce

Nejvíce pracovních nabídek na portálu JenPráce.cz tvořila ve 2. kvartálu 2024 Praha, a to 17,7 %. Na druhém místě byl Jihomoravský kraj s 12,7 % a následoval Moravskoslezský kraj s 11,5 %. Co se týká brigád, Praha dominovala s 28,8 % nabídek. Jihomoravský kraj pak nabízel 11,7 % brigád a pomyslné třetí místo připadlo Středočeskému kraji s 11 %.

Poměr nabízených brigád činil 8,8 procent

Z dat pracovního portálu JenPráce.cz dále vyplývá, že 91,2 % nabízených pracovních nabídek připadalo ve druhém kvartálu roku 2024 na hlavní pracovní poměr a 8,8 % na brigády, čili jednorázové nebo krátkodobé výpomocné práce. „Největší podíl v nabídce mají brigády v oboru obchodu a služeb, následují manuální práce a až poté administrativní brigády, po kterých je ale zvláště mezi studenty nejvyšší poptávka,“ uvedla Anna Kevorkyan.

Tabulka 1: Deset profesí, kterým za 2. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (v %)

Profese Průměrná nástupní odměna v Q1 2024 Průměrná nástupní odměna v Q2 2024  

Změna

%

 

Změna absolutně

Provozní manažer / manažerka 40 287 Kč 55 572 Kč 37,94 % 15 285 Kč
Chemik / Chemička 35 945 Kč 49 455 Kč 37,59 % 13 510 Kč
Specialista / specialistka IT 41 214 Kč 52 980 Kč 28,55 % 11 766 Kč
Vedoucí pracovník / pracovnice 51 110 Kč 65 446 Kč 28,05 % 14 336 Kč
Laborant / Laborantka 35 435 Kč 43 655 Kč 23,20 % 8 220 Kč
Technik / technička telekomunikací 35 636 Kč 42 571 Kč 19,46 % 6 935 Kč
Projektový / projektová manažerka 50 416 Kč 60 101 Kč 19,21 % 9 685 Kč
HR specialista / specialistka 35 653 Kč 42 020 Kč 17,86 % 6 367 Kč
Svářečský inženýr / inženýrka 37 548 Kč 43 931 Kč 17,00 % 6 383 Kč
Vedoucí servisu 38 768 Kč 44 935 Kč 15,91 % 6 167 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 6. 2024

 

Tabulka 2: Deset profesí, kterým za 2. kvartál nejvíce vzrostla průměrná nástupní nabízená odměna (absolutně)

Profese Změna nabízené odměny

 (Q2 2024 vs. Q1 2024)

Provozní manažer / manažerka 15 285 Kč
Vedoucí pracovník / pracovnice 14 336 Kč
Chemik / Chemička 13 510 Kč
Specialista / specialistka IT 11 766 Kč
Projektový / projektová manažerka 9 685 Kč
Laborant / Laborantka 8 220 Kč
Technik / technička telekomunikací 6 935 Kč
Výrobní ředitel / ředitelka (CTO) 6 772 Kč
Svářečský inženýr / inženýrka 6 383 Kč
HR specialista / specialistka 6 367 Kč

Zdroj: Data JenPráce.cz k 30. 6. 2024

 

O portálu JenPráce.cz

Pracovní portál JenPráce.cz patří mezi největší pracovní portály v České republice a funguje od roku 2013. Stojí za ním společnost Coweo Technologies a investiční skupina Pale Fire Capital. Jeho cílem je pomáhat lidem najít lepší práci a firmám poskytovat výhodné a kvalitní služby, které jim ulehčí proces obsazování pracovních pozic a zároveň jim pomohou se rozrůstat.

JenPráce.cz má k dispozici širokou škálu statistik, počínaje rozvrstvením nabídek v jednotlivých krajích, přes četnost nabízených benefitů až například po požadované vzdělání.

Zdroj: JenPrácz.cz
Ilustrační foto: BRNO today