//V Brně se loni narodilo nejvíce dětí za posledních 25 let

V Brně se loni narodilo nejvíce dětí za posledních 25 let

Brno vydalo už třetí Zprávu o stavu města. Ta pomocí infografik ilustruje základní statistické ukazatele, které se vyvíjí pro město většinou pozitivně. Zpráva je členěna do pěti částí v návaznosti na strukturu strategie #brno2050, konkrétně na zdroje, správu města, prosperitu, služby a prostředí. Zpráva o stavu města je dostupná na webu data.brno.cz.

„Vydávání Zprávy o stavu města má pozitivní ohlas u veřejnosti, a proto se vždy snažíme o hledání nových zajímavých statistik, které představujeme populární a zjednodušenou formou,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Zpráva o stavu města vychází také v anglickém jazyce, což z ní dělá užitečný materiál pro prezentaci města cizincům a v zahraničí. Zjištěná data jsou ale zajímavá i pro občany, kteří mohou poznat město v řeči čísel. Zároveň se snažíme spolupracovat v oblasti sdílení dat i se soukromým sektorem, který nám poskytuje cenná data. Doufám, že se bude spolupráce nadále prohlubovat,“ dodal druhý náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Jaká data a informace například obsahuje Zpráva o stavu města 2019?
• Celkově v Brně přibývá obyvatel, což je základní indikátor atraktivity města. Za rok se jejich počet zvýšil o 1154.
• Brněnský babyboom pokračuje. Loni se narodilo nejvíc dětí (4749) od roku 1984.
• 8 z 10 dospělých lidí v Brně se nechce z Brna nikdy odstěhovat. Zároveň 7 z 10 lidí by doporučilo Brno jako místo pro život svým blízkým a známým.
• Evidujeme ale malý zájem občanů o dění v Brně. Téměř polovině lidí (42 %) je jedno, co se v Brně děje. Zde je velký potenciál pro zlepšení situace a větší občanskou participaci.
• Nákupní centra koncentrují více než jednu čtvrtinu celkové prodejní plochy Brna (27 %).
• Vysokoškolských studentů v Brně ubývá, ale jejich přínos pro ekonomiku města je stále větší. Student průměrně utratí kolem 10 tisíc Kč. Všech 63 tisíc studentů utratí ročně tedy více než 7,5 mld. Kč.
• Počet cizinců s přihlášeným pobytem v Brně neustále roste. Nyní je jich kolem 30 tisíc a lze předpokládat, že číslo bude včetně započítání pracovních smluv oscilovat kolem 40 tisíců.
• Průměrná hrubá mzda je v Brně 35 715 Kč a zaznamenává v posledních letech dynamický nárůst. Horší zprávou je, že ženy vydělávají v Brně o 1/4 méně než muži. Zřejmě je to dáno vysokou koncentrací oborů zaměřených na informačních technologie, kde jsou velmi vysoké platy a zároveň je vykonávají převážně muži.
• Nezaměstnanost klesá, pohybuje se těsně nad 4 %. Horší zprávou je, že je v Brně stále velká skupina dlouhodobě nezaměstnaných osob.
• Bydlení je problém. Poptávka válcuje nabídku a v Brně se loni postavilo nejméně bytů (a to 1 163) od roku 2014.
• Ženy se v Brně průměrně dožívají 83 let a muži 77 let. Hodnoty jsou vyšší, než je celorepublikový průměr.
• Za 10 let klesl počet trestných činů (10 371) v Brně o 40 %.
• Brno navštíví ročně přes 720 tisíc turistů.
• V Brně připadne na 1 lékárnu 2 750 osob, což je nejlepší poměr ze všech okresů ČR.
• Nadměrnému hluku (60 dB) je vystaveno téměř 135 tisíc obyvatel Brna.
• Recyklujeme 17 % odpadu. Celkem se v Brně vyprodukuje více než 100 tisíc tun odpadu.
• Roční průměrná teplota v Brně roste a také je v Brně o dva stupně tepleji oproti průměru ČR.
• Průměrná plocha zeleně na jednoho obyvatele je v Brně 86 m2. Pro srovnání například v Londýně je to 27 m2 a ve Vídni 120 m2.
• Počet aut v Brně každoročně roste. Na 1000 obyvatel připadá 527 osobních aut.
• Denní spotřeba vody je v Brně nejnižší za posledních 20 let (107,36 litrů).

Zdroj: MMB
Foto: Jiří Henzl