//V Brně máme jeden z nejvíce komplexních systémů léčby nemoci motýlích křídel

V Brně máme jeden z nejvíce komplexních systémů léčby nemoci motýlích křídel

EB Centrum FN Brno a DEBRA ČR navštívila přední evropská specialistka na hojení ran u pacientů s EB.

Díky dlouhodobému úsilí primářky Dětského kožního oddělení Pediatrické kliniky FN Brno a LF MU MUDr. Hany Bučkové, Ph.D., patříme mezi země s nejkomplexnějším systémem léčby epidermolysis bullosa congenita (EB), neboli nemoci motýlích křídel. Dětské kožní oddělení je rovněž součástí sítě evropských expertních center pro vzácná kožní onemocnění ERN-SKIN. Paní primářka Bučková stála u zrodu EB Centra, které spojuje odborníky různých specializací, a pacientské organizace DEBRA ČR. Právě tyto organizace přijela začátkem března 2019 navštívit Ruth Winblad, přední evropská specialistka na léčbu a hojení ran u pacientů s EB, se kterou se paní primářka Bučková pravidelně setkává na odborných konferencích EB Clinet a kongresech Debra International.

„Paní Winblad velmi zaujala komplexní péče o pacienty s EB a byla překvapena kvalitou záchytu pacientů s nemocí motýlích křídel v naší republice. Konstatovala, že to není v zahraničí obvyklé. Představila jsem jí fungování EB Centra a pan inženýr Melichárek a paní magistra Marková ji seznámili s pacientskou organizací DEBRA ČR. Paní Winblad dále navštívila Oddělení dětské rehabilitace, které jí představil primář Brauner, a ambulanci plastické chirurgie, kde hovořila s primářkou Vokurkovou,” upřesnila primářka Bučková. Ruth Winblad se do Brna vrátí již 27. 4. 2019, kdy svou přednáškou o hojení ran obohatí odborný program Debra konference.

Zdroj a foto: FN Brno