//U atletické haly Kampus vzniknou nová parkovací místa

U atletické haly Kampus vzniknou nová parkovací místa

Brněnští radní dnes schválili změnu závazku u veřejné zakázky na stavební práce související s připravovaným projektem Atletická hala Kampus. Díky změně závazku vznikne na pozemcích určených k výstavbě haly 170 parkovacích míst, s nimiž až dosud projekt nepočítal. Bez zajištěného parkování by ale příprava stavby nemohla pokročit do další fáze. Výstavba haly by podle původních předpokladů měla vyjít bezmála na 650 milionů korun, kvůli výstavbě parkoviště se náklady zvýší přibližně o 20 milionů korun.

Plnění projektu začalo 1. září loňského roku, realizace má podle smlouvy trvat nejdéle 35 měsíců. Délka lhůty pro vydání územního rozhodnutí je 9 měsíců, pro vydání stavebního povolení 7 měsíců a 19 měsíců pak zbývá na dokončení stavby. V současné době zhotovitel zpracovává dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí.

Ve smlouvě o dílo se město coby objednatel zavázalo, že zajistí pro halu dostatečný počet parkovacích míst. Předpokládalo se, že k tomu bude sloužit plánovaný parkovací dům při Fakultní nemocnici Brno Bohunice, eventuálně bude možné využít přilehlé parkovací plochy ve stejné lokalitě. Úroveň přípravy parkovacího domu ale zajištění parkovacích míst v nejbližší době neumožňuje. Využití parkovacích kapacit na vedlejších parkovištích je pak nemožné proto, že byla zřízena z jiného důvodu než pro atletickou halu. Město jako zadavatel stavby tedy musí dostatečný počet parkovacích míst zajistit.

„Parkoviště bude mít 170 parkovacích míst. Jeho povrch bude tvořit asfalt a vsakovací dlažba. Vznikne i retenční nádrž včetně vpustí na zadrženou dešťovou vodu. Podle plánu zde budou také vysázeny stromy a popínavá zeleň,“ popsal první náměstek primátorky Petr Hladík.

„Situaci musíme urychleně řešit. Je jasné, že nutnost výstavby parkoviště znamená pro město dodatečný náklad. Objektivně se jedná o další z manažerských selhání minulého vedení a nezbývá nám než se s ním nějakým způsobem vypořádat tak, aby nebyl projekt výstavby haly ohrožen,“ uvedl radní pro investice David Grund.

Zdroj a foto: MMB