//Rozdělení celoměstských projektů bude přehlednější. Připravuje se i doplnění webu Co bude, Brno?

Rozdělení celoměstských projektů bude přehlednější. Připravuje se i doplnění webu Co bude, Brno?

Projekty, jejichž cílem je zlepšit život Brňanům a Brňankám, najdete na webu Co bude, Brno?. Nyní dojde k jejich revizi, přehlednějšímu rozdělení a doplnění.

Strategickým projektům se zástupci města intenzivně věnují a snaží se je posouvat neustále dál. V čase se ale objevují další záměry, které se do výčtu musejí promítnout. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli seznam aktualizovat a rozdělit projekty na strategické a významné. Ty budou zároveň členěny dle fáze jejich připravenosti. Na webu Co bude, Brno? tak jednoduše poznáte, zda se jedná o záměr, či se daná záležitost už připravuje a je ve fázi zpracování dokumentace, nebo je už realizována. Zároveň se nyní nesoustředíme pouze na jednotlivé projekty, ale i na lokality. U nich jsme určili ty, které jsou pro život města důležité a atraktivní, a město proto na jejich rozvoji intenzivně spolupracuje,“ uvedla Markéta Vaňková, primátorka města Brna.

Nově byl seznam strategických projektů rozšířen o fotbalový stadion, který by měl vyrůst na brněnském výstavišti. Zároveň se projekt velodromu přejmenoval na víceúčelovou halu pro dráhovou cyklistiku a atletiku.

Další projekty byly v nedávné době dokončeny. Jde o prodloužení tramvajové tratě do Kampusu, zpřístupnění vodojemů na Žlutém kopci, stavbu 25metrového bazénu za Lužánkami nebo realizaci brněnského centra pro materiálové využívání odpadů.

Naopak mezi významné projekty přibyl další.  „Jedná se o Centrum excelence veřejného osvětlení, kde je hlavním cílem využít know-how pracovníků Technických sítí Brno. V rámci projektu bude vytvořena platforma, na které se budou realizovat projekty v oblasti Smart city a Big data, fungující na doposud nevyužívané technologii datových sítí, které jsou tvořeny řídícími prvky LED svítidel. Na tomto chceme spolupracovat s dalšími institucemi a univerzitami,“ doplnil Martin Příborský, uvolněný zastupitel pro strategický rozvoj a metropolitní spolupráci.

STRATEGICKÉ LOKALITY MĚSTA

Obdobným způsobem jako strategické projekty budou nyní členěny i strategické lokality města. Jde o rozsáhlejší území, jejichž rozvoj vyžaduje koncepční koordinovaný přístup s rozhodující rolí města. Strategické lokality se skládají obvykle z několika rozlohou menších rozvojových lokalit, které vychází z návrhu nového Územního plánu města Brna a mohou obsahovat jeden i více strategických projektů. Bude jim věnována intenzivní pozornost, a to prostřednictvím systematického managementu a koordinace se všemi dotčenými záměry a aktéry. Kromě rozvojových lokalit se zástupci města budou systematicky zabývat také důležitými lokalitami pro odpočinek občanů, sport, rekreaci a zeleň.

V pokročilejším stadiu příprav rozvoje jsou aktuálně následující strategické lokality:
Nová čtvrť Trnitá / Nové hlavní nádraží Brno
Špitálka / Brněnská třída
Zbrojovka / Svitavské nábřeží
Červený kopec / Jihlavská
Technologický park

Lokality, které dosud nejsou v tak pokročilé fázi přípravy budoucího rozvoje, budou dále evidovány a průběžně sledovány se statusem „významná lokalita“. Jedná se o následující významné lokality:
Dolní Heršpice / Přízřenice
Výstavní
Bosonohy
Řečkovice

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM STRATEGICKÝCH PROJEKTŮ

Bytová výstavba na Kamenném vrchu
Jednotná aplikace města
Nové hlavní nádraží Brno
Multifunkční hala Arena Brno
Chytrá čtvrť Špitálka
Nová čtvrť Trnitá
Brněnská třída
Realizace protipovodňových opatření
Prodloužení tramvajové trati Bystrc-Kamechy
Velký městský okruh
Janáčkovo kulturní centrum
Víceúčelová hala pro dráhovou cyklistiku a atletiku
Dostavba kanalizační sítě v Brně
Odpadové hospodářství
Tepelný napaječ Dukovany
Fotbalový stadion Brno

AKTUALIZOVANÝ SEZNAM VÝZNAMNÝCH PROJEKTŮ

Revitalizace Holáseckých jezer
Vybudování parkovišť P+R
Vozovna Pisárky a lanovka do kampusu
Znovuzprovoznění tramvajové tratě do staré Líšně
Dopravní obslužnost sídliště Lesná
Vypořádání majetkoprávních sporů fotbalového stadionu Za Lužánkami, včetně zkapacitnění ulic Sportovní a Dobrovského
Sociálně-zdravotní komplex Červený kopec
Telematika
Přechod z parovodů na horkovody
Terminál Starý Lískovec
Areál sociálních služeb a bydlení Kociánka
Kreativní centrum Brno
Revitalizace Staré Ponávky
Rozvoj sportovního areálu na ulici Vodova
Modernizace zdroje „Brno-sever“ pro soustavu zásobování tepelnou energií města Brna
Připojení Bohunic a St. Lískovce na horkovod
Síť veřejných nabíjecích stanic
Sportovní rekreační areál “Za Anthroposem”
Stavba sekundárního kolektoru Česká – Středova
Centrum excelence veřejného osvětlení

Zdroj: MMB – tiskový servis