//Revoluční metoda prodlužování kostí u dětí pomocí magnetického hřebu, první v ČR ve FN Brno

Revoluční metoda prodlužování kostí u dětí pomocí magnetického hřebu, první v ČR ve FN Brno

Prodlužování kostí je specializovaný chirurgický zákrok, který se používá ke korekci rozdílů délek končetin různých příčin,  od vrozených vad po komplikace po úrazech, infekcích a jiných vážných nemocech. Ačkoli původní metoda prodlužování je známá od padesátých let 20. století, stále je zdokonalována s cílem zlepšit výsledky, minimalizovat komplikace a zlepšit komfort pro pacienta.

Standardní prodlužování kostí se realizovalo pomocí zevních (externích) fixátorů. Jejich použití, zvláště u dětí, přináší mnoho výzev, ale i komplikací. Děti mají naložen zevní fixátor několik měsíců, až jeden rok, během této doby mají omezenou mobilitu. Celá procedura je pro ně fyzicky i psychicky náročná. Navíc je zde stálé riziko vzniku infekce, jelikož je kost neustále v kontaktu s vnějším prostředím přes šrouby nebo dráty. Dalším faktorem je bolest spojená jak s nutným cvičením v rámci prodlužovacího procesu, tak s pravidelným čištěním otevřených ran kolem šroubů.

Technologický průlom umožnil prodlužování končetin pomocí hřebu umístěného v dřeňové dutině kosti namísto zevního fixátoru. Současná generace hřebů je založena na prodlužování pomocí magnetu umístěného v hřebu. Tato technologie byla poprvé použita v roce 2014 v USA a ve světě se již nyní jedná o standardní metodu pro dospělé pacienty. Nicméně u dětí vzhledem k přítomnosti růstových zón a malé tloušťce kosti jsou tyto hřeby standardně nepoužitelné. První prodlužování u dětí pomocí magnetického hřebu metodou „extrameduálního zavedení“ bylo publikováno v září 2020 v USA. První operace touto technikou byla v České republice provedena v říjnu roku 2022 na Klinice dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie Fakultní nemocnice Brno. Šlo o třetí podobnou operaci v Evropě, první dvě děti byly operovány ve Švýcarsku.

Ačkoli je metoda složitější ve své implementaci, díky použití magnetických hřebů nejsou děti odkázány na tradiční externí fixátory, což výrazně zlepšuje jejich kvalitu života během léčby, metoda je násobně méně bolestivá a snižuje rizika infekce. „Princip je takový, že se kost zafixuje k prodlužovacímu hřebu, který je umístěn na povrchu kosti pod svaly, do dřeňové dutiny se vloží druhý tenký pediatrický hřeb,  kost se v předem určeném místě protne, nechá se hojit, podobně jako zlomenina, a po týdnu se hřeb  s kostí natahuje, přičemž nová kost postupně dorůstá a zaplňuje vzniklou mezeru,“ popisuje princip ordinář Kliniky dětské chirurgie, ortopedie a traumatologie FN Brno a LF MU Mudr. Karel Urbášek, Ph.D. Technologie samotného prodlužování hřebu spočívá v tom, kdy je ke kůži pacienta v místě hřebu přikládán externí přístroj, který rozpohybuje motorek pomocí magnetů uvnitř hřebu v těle pacienta a dojde k prodloužení o požadovanou délku. „U vrozených deformit většinou prodlužujeme 0,75 mm denně, u získaných deformit prodlužujeme 1 mm denně. U vrozených vad je potřeba přihlížet k dalším souvisejícím problémům, zejména k nestabilitě kloubů, proto musí být proces pomalejší,“ doplňuje operatér.

V rámci hojení je také důležitá rehabilitace, která je neoddělitelnou a klíčovou součástí celého procesu prodlužování, a její podcenění by mohlo vést k vážným funkčním problémům. „Naším úkolem je svaly, šlachy a svalovou povázku, během procesu prodlužování zajistit tak, aby se všechny struktury nezkrátily, naopak, aby se také postupně natahovaly. Měkké tkáně totiž mají spíš tendenci se bránir procesu prodlužování. Fyzioterapie je nedílnou součástí a důležité je, aby se na tom podílel i pacient doma, respektive inciativa rodičů. Kromě udržení rozsahu pohybu v jednotlivých kloubech je mým cílem udržet co nejfyziologičtější stereotyp chůze Je důležité udržet správnou funkci hlubokého stabilizačního systému páteře a rotabilitu páteře. S tím je pak spojen fyziologický pohyb pánve při chůzi,” uvádí fyzioterapeutka Dětského rehabilitačního oddělení FN Brno Mgr. Marie Katzerová.

První případem prodloužení kosti za pomoci magnetického hřebu uloženého mimo dřeňovou dutinu kosti v České republice, byla osmiletá Lucie s vrozenou krátkou stehenní kostí. Před operací měla nohu kratší o 4,5 cm. Hřeb s magnetem byl zaveden v říjnu roku 2022, za dva měsíce byla kost prodloužena o 5 cm, následující rok v srpnu byl hřeb vyjmut a léčba byla ukončena. „Lucinka měla od malička problémy s nožičkama, musela nosit řemínky a ve věku tří let jsme zjistili, že má kratší nožičku. Jsme šťastní, že to dobře dopadlo, jsme vděční, za operaci touto metodou. Samotné protahování nebolelo, náročné bylo cvičení, a to i na psychiku,“ říká maminka Eliška Sedlářová.

Další případ vrozeného zkrácení kosti s prodloužením pomocí magnetického hřebu řešili lékaři FN Brno v srpnu 2023. Jsme rádi,  že jsme mohli být ve FN Brno jedni z prvních na světě v aplikaci této revoluční metody, a že se stane tato metoda pro děti s vrozeným i získaným zkratem končetiny standardní. Více o Dětské ortopedii – ZDE

Zdroj a foto: FN Brno