//Rekonstrukce Arnoldovy vily je hotová, po Novém roce vstoupí do zkušebního režimu

Rekonstrukce Arnoldovy vily je hotová, po Novém roce vstoupí do zkušebního režimu

Téměř po dvou letech byla dokončena památková obnova Arnoldovy vily. Dnes, 14. prosince 2023, se konalo slavnostní otevření a závěrečná konference, která představila průběh památkové obnovy a budoucí využití vily.

Unikátní projekt Centrum dialogu – Záchrana a rehabilitace Arnoldovy vily byl podpořen grantovým titulem Finančních mechanismů EHP/Norsko v programu Kultura a zahrnoval soubor stavebních a restaurátorských prací, jež byly zahájeny v krizovém období doznívající pandemie covidu-19, ukrajinského válečného konfliktu a jejich ekonomických důsledků. Arnoldova vila se před svou opravou nacházela na Seznamu ohrožených nemovitých památek a její stav byl charakterizován jako částečně havarijní. Její záchrana je dalším příkladem péče o kulturní dědictví ve městě Brně. Vila prošla příkladnou památkovou obnovou, při níž se podařilo zachovat všechny historicky cenné prvky, a zároveň díky Muzeu města Brna našla po mnoha letech úvah nové využití,“ sděluje primátorka města Brna Markéta Vaňková a dodává: „Vila bude sloužit jako komunitní i kulturně-vzdělávací instituce se zaměřením na popularizaci brněnské architektury. Podtitul projektu Centrum dialogu ostatně naznačuje, že Muzeum města Brna hodlá objekt naplnit zajímavou škálou aktivit, které Brňanům a Brňankám přinesou různorodé kulturní zážitky.“

Podařilo se dokončit nejen opravu domu, ale i připravit následnou rehabilitaci zahrady, rozsáhlého pozemku mezi ulicemi Černopolní a Drobného, navazujícího na Lužánecký park. „Součástí dokončení rehabilitace bude i koncept volně přístupných zahrad vily Tugendhat, Löw-Beer a Arnoldovy vily, který bude návštěvníkům nabízet relaxační zelený vnitroblok na pozadí kontextu životního stylu 19. a 20. století s akcentem historického soužití české, německé a židovské komunity,“ přibližuje ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.

Vila byla postavena Josefem Arnoldem, jehož 200. výročí narození si shodou okolností připomeneme v roce 2024. Vila sloužila jako sezónní sídlo v rámci urbánního konceptu tzv. první vilové kolonie, jehož ideovým autorem je patrně Heinrich Ferstel, jeden z hlavních architektů vídeňské Ringstrasse. Stavitel Arnold využil exkluzivní polohu rovněž k realizaci sousedních rezidencí Karla Kaisera, Karla Giskry a vily Franze a Karla Adamčika. Za městskými hradbami, na kopci pokrytém vinicemi a ovocnými sady, tak vznikl první soubor vilových rezidenčních domů černopolského Belvedéru s unikátním výhledem na městské historické panorama.

Ve vile jsou umístěny dvě stálé expozice:

  • Genius Loci věnovaná brněnskému architektovi a staviteli Josefu Arnoldovi a dějinám a stavebnímu vývoji vily,
  • Židé v Brně, na které se podílela rovněž Židovská obec Brno.

Slavnostní otevření Arnoldovy vily proběhlo za účasti vedení města, velvyslanců zemí přispívajících do fondů EHP, ministrů životního prostředí a spravedlnosti a dalších významných osob a partnerů projektu. Následovala závěrečná konference, která představila průběh památkové obnovy, plnění projektu a budoucí využití.

Od 15. ledna 2024 bude vila ve zkušebním provozu. Veřejnosti bude objekt průběžně zpřístupňován v 1. čtvrtletí roku 2024 s nabídkou přednášek, komunitních setkání, edukačních programů, zapojování spolků a jiných specifických projektů. Od 1. května bude již k dispozici kompletně i se zahradou.

Celkové náklady projektu jsou 130 000 000 Kč. Příspěvek z tzv. norských fondů byl poskytnut v maximální výši 38 500 000 Kč, což je cca 32,79 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Náklady na revitalizaci zahrady přesáhnou 20 000 000 Kč a jsou plně hrazeny z rozpočtu města Brna. Zde je předpokládané dokončení do 30. 4. 2024.

Více na https://www.arnoldovavila.cz/.

Zdroj a foto: MMB – tiskový servis