//Přípravy podjezdů pro cyklisty i pěší pod Veslařskou a Pisáreckou jsou v plném proudu

Přípravy podjezdů pro cyklisty i pěší pod Veslařskou a Pisáreckou jsou v plném proudu

Nejoblíbenější cyklistické trasy podél řek jsou často křižovány komunikacemi se značným provozem. Aby se zvýšil komfort cyklistů, připravili zástupci Odboru dopravy Magistrátu města Brna analýzu všech křížení. Díky ní je možné vytipovat místa vhodná pro podjezdy. Loni vznikl podjezd na Hladíkově, připravuje se na Křenové a vedení města nyní zadá další zpracování podjezdů vzešlých z připravených studií.

„Podjezd pod Veslařskou usnadní křížení cyklotrasy v blízkosti Jundrovského mostu a areálu Hroch. Studie prověřovala několik variant a jako nejlepší se jeví podjezd pod mostem. Ten čeká rekonstrukce, a tak je možné oba záměry koordinovat. Pod mostem budou moci procházet pěší i projíždět cyklisté,“ uvedl radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Druhý podjezd pomůže lidem, kteří chtějí pěšky nebo na kole překonat křížení s Pisáreckou nedaleko parku Anthropos. „Aby bylo finální řešení maximálně citlivé a nenarušovalo vzájemné vazby ve významném brněnském parku, konzultovali jsme tento záměr při zpracování s Kanceláří architekta města,“ doplnil Petr Kratochvíl.

Na oba podjezdy nyní připravuje odbor dopravy investiční záměry. Odhadem by toto zvýšení bezpečnosti mělo vyjít na přibližně 35 milionů korun. Podjezdy, které umožňují vyhnout se nebezpečnému křížení s rušnými silnicemi, jsou častým řešením. Loni jeden vznikl například pod Hladíkovou a v přípravě je podjezd při ulici Křenová. O obou jsme informovali zde: https://cosedeje.brno.cz/w/cykliste-dostali-novy-podjezd-hladikovy.

Odbor dopravy připravil interaktivní mapu, ze které zájemci vyčtou, kde už cyklopodjezd najdou, kde je jeho umístění nutné prověřit, kde je v přípravě nebo naopak kde vybudovat nelze. Přehledné informace najdou lidé zde: https://brnoinmotion.cz/podjezdy/.

Zdroj: MMB – tiskový servis
Úvodní foto: Vizualizace podjezdu pod mostem na Veslařské. Zdroj: RSE Project s. r. o.
Foto: Vizualizace podjezdu pod rušnou Pisáreckou. Zdroj: RSE Project s. r. o.