//Přípravy na stavbu dalších protipovodňových opatření pokračují

Přípravy na stavbu dalších protipovodňových opatření pokračují

Rada města Brna dnes projednala tři body týkající se protipovodňových opatření (PPO). Zastupitelům radní doporučili schválit smlouvu o vypořádání práv s Povodím Moravy a nákup pozemků potřebných pro výstavbu PPO.

„Výstavba protipovodňových opatření je klíčová pro další rozvoj města. Na dnešním jednání jsme se zabývali vypořádáním práv se společností Povodí Moravy. To nám převede do majetku za 202 tisíc korun nynější nábřežní zeď po obou stranách Svratky od železničního mostu Uhelná v délce necelých dvou kilometrů a také v Pisárkách v délce 700 metrů. V těchto místech dojde k přeměně koryta, které bude rozšířeno a upraveno do pozvolnějšího přechodu do dna řeky,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Další dva projednané body se týkaly odkupu pozemků, které jsou potřebné pro výstavbu PPO v lokalitě Sokolova–Vomáčkova. „Pro tuto etapu pokračují přípravy, a to majetkoprávním vypořádáním v této lokalitě. Zamýšlíme zde vykoupit 7 pozemků za cenu přibližně 31,5 milionu korun. Finální slovo bude mít v této věci zastupitelstvo,“ dodal Petr Hladík.

Více informací o PPO najdete na webu https://voda.brno.cz/clanek/protipovodnova-opatreni-svratky-a-svitavy

Zdroj a foto: MMB