//Parkovací dům Žlutý kopec: Brněnští radní schválili vyjádření k projektové dokumentaci

Parkovací dům Žlutý kopec: Brněnští radní schválili vyjádření k projektové dokumentaci

Město Brno udělalo další krok v přípravě parkovacího domu na Žlutém kopci na nároží ulic Tvrdého a Tomešova – radní schválili vyjádření k projektové dokumentaci pro společné řízení o umístění a povolení stavby.

„Zatímco počet ošetřených pacientů Masarykova onkologického ústavu stále výrazně roste, parkovacích míst v jeho okolí ubývá. Jedná se o dlouhodobý palčivý problém a jsem velmi ráda, že se po mnoha letech jednání a hledání řešení postupně rozjíždí projekty, které výrazně zlepší možnosti parkování jak pro pacienty a jejich blízké, tak pro rezidenty. Část nových parkovacích kapacit vznikne díky opatřením a stavebním záměrům nemocnice a jako investor se zapojí i město Brno, které na základě memoranda s MOÚ z listopadu 2022 vybuduje nový parkovací dům na nároží ulic Tvrdého a Tomešova. Práce na jeho přípravě intenzivně pokračují, dnes jsme schválili vyjádření k projektové dokumentaci pro společné řízení o umístění a povolení stavby,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Ve vyjádření je především akcentována úpravu vzhledu a materiálového řešení fasády včetně posouzení možnosti použití popínavých rostlin, tak aby navrhovaný objekt vhodně zapadal do zastavovaného území v atraktivní lokalitě města Brna. Dále je požadováno prověření stávajícího vedení slaboproudu v ulici Tvrdého za účelem výsadby stromořadí v travnatém pásu mezi chodníkem a silnicí. A náhradní výsadba zeleně, která bude kompenzovat újmy vzniklé při výstavbě nového parkovacího domu, má přednostně proběhnout v nejbližším okolí.

„Parkovací dům bude šestipodlažní s kapacitou 222 míst včetně střechy. V podzemním podlaží, které je částečně zapuštěné do stávajícího svažitého terénu, se nachází nejvíce parkovacích míst vybavených nabíječkami pro elektromobily, a to 20. V dalších podlažích je s nabíječkou každé páté parkovací stání. Vjezd bude z ulice Tvrdého, výjezd na Tomešově,“ upřesnil radní pro oblast dopravy Petr Kratochvíl.

Zdroj: MMB – tiskový servis
Foto: MOÚ