//Nevětší a nejkomplexnější traumacentrum v České republice je při FN Brno

Nevětší a nejkomplexnější traumacentrum v České republice je při FN Brno

Traumacentrum neslouží jenom jako první stanice, kde se pacient objeví se závažnými potížemi, ale následně provází pacienty další léčbou a mnohdy je poskytována velmi unikátní péče. Fakultní nemocnice Brno představuje největší a nejkomplexnější traumacentrum v České republice, protože spektrum není jen o dospělé traumatologii, ale i o dětské traumatologii, kam spadá i popáleninové centrum. „Poskytujeme především vysoce specializovanou péči, která je vázána na multidisciplinární spolupráci. A často začínáme tam, kde jiní končí, to znamená, na co nemají personální, věcné vybavení a souhru odborností. Nemocnice má 100 lékařů, kteří jsou každý den mimo pracovní dobu k dispozici k poskytování multidisciplinární péče, dalších 30 jich je na telefonu, připravených kdykoli přispět svoji odborností do péče o nemocné,“ uvedl na úvod ředitel nemocnice, která má 50 klinik a oddělení, MUDr. Ivo Rovný, MBA. Kromě traumacentra disponuje nemocnice Emergency Medical Teamem, kde jsou sdružováni zdravotníci, kteří mohou kdykoli vyjet pomoci do zemí s mimořádnými událostmi a poskytovat zde péči o zraněné.

Cesta na traumacentrum vede přes urgentní příjem

Traumacentrum při Fakultní nemocnici bylo oficiálně vyhlášeno 1. ledna 2009. Jeho spádovost je celý Jihomoravský kraj, větší část kraje Vysočina a příhraniční části Zlínského, Pardubického a Olomouckého kraje. Odhadem má brněnské traumacentrum spádovost pro 1,5 milionu obyvatel.

Urgentní příjem je vstupní brána do nemocnice pro pacienty, kteří jsou v přímém ohrožení života, nebo jim selhávají vitální funkce. „Absolutně nejčastěji se jedná o traumatizované pacienty, pacienty po resucitaci, pacienti se srdečním nebo respiračním selháním, cévní mozkové příhody, těžké intoxikace a nedílná součást práce je i řešení mimořádných událostí v rámci nemocnice,“ uvádí výčet primář Oddělení urgentního příjmu FN Brno a LF MU MUDr. Martin Doleček, Ph.D., MBA.

Oddělení urgentního příjmu je příkladem, kde je nezbytná precizní multioborová spolupráce. Pacienti se na urgentní příjem dostávají téměř vždy prostřednictvím Zdravotnické záchranné služby, se kterou zdravotníci komunikují datově, jaké pacienty budou do nemocnice převážet. Nechybí ani popis příčiny a aktuálního stavu v jakém se pacient nachází. Celý systém je propojený s mobilními zařízeními celého týmu. „My okamžitě víme, že se něco děje a můžeme na to ihned reagovat. Komunikace směrem do traumacentra z urgentního příjmu také probíhá v datové podobě, musí být vše naprosto přesně evidované. V řádech sekund jsme schopni avizovat jednotlivce i velké týmy v případě velkých událostí. Máme hlavní traumatým, záložní traumatým a samozřejmě kontakty na konziliáře, kteří jsou k dispozici v jakoukoli nonstop. Díky této softwarové podpoře jde o extrémní úsporu času. Pacienti s traumatem tvoří 30-40% pacientů na urgentním příjmu,“ popisuje Doleček.

Skočila ze střechy, celkem u ní zajišťovalo péči 19 odborností 33 lékařů, sester, laborantů a sanitáři

Do Fakultní nemocnice Brno transportovala letecky ZZS 35 letou ženu, která skočila ze střechy z 8 metrů a dopadla břichem na zábradlí u domu. Výčet poranění byl extrémní. Jednalo se o poranění obličejového skeletu, rozsáhlé tržné rány v obličeji, poranění obou ledvin, sleziny, jater, oboustranné zlomeniny žeber, zlomeniny předloktí, zlomeniny kůstek na noze, zlomenina bederní páteře, perforace střeva a poraněna byla i břišní aorta. Pacientka byla v těžkém hemoragickém šoku, její stav byl kritický, tým zdravotníků musel okamžitě začít situaci řešit i pomocí transfuzních přípravků a aplikací krevních derivátů, po nezbytné přípravě byla pacientka předána na operační sál. Po četných zákrocích byla hospitalizována na ARO.

Na péči o pacientku se podíleli: urgentista, traumatolog, radiolog, sestry na urgentním příjmu, radiologický laborant, chirurg, cévní chirurg, ortoped, stomatochirurg, ORL, plastický chirurg, urolog, oční lékař, neurolog, tým na lůžkovém oddělení KARIM, tým Transfuzního a tkáňového oddělení, tým centrálních sanitářů, tým v laboratořích, tým Centrální sterilizace.

Vysoce specializovanou péči, kterou FN Brno poskytuje, nejde bez dobrovolných dárců krve zajistit

Součástí traumacentra při FN Brno je Transfuzní a tkáňové oddělení, které je také největším zařízením transfuzní služby v republice s dalšími odběrovými středisky v Třebíčí a Jihlavě. Současně je i největší a krizového transfuzní centrum v ČR pro Jihomoravský kraj a kraj Vysočina. Rolí krizových transfuzních center je zajištění krve pro mimořádné události. „Jsme nedílnou součástí traumacentra.

Produkce je v našem státě největší, zpracujeme ročně kolem 50 tisíc dárcovských odběrů, z těchto odběrů jsme schopni vyrobit asi 40 tisíc jednotek červených krvinek, 10 tisíc jednotek krevních destiček a 80 tisíc jednotek plazmy. Plazma neslouží pouze jako transfuzní přípravek určený k transfuzi, ale z větší části plazmy se vyrábí léčiva, kterým říkáme krevní deriváty a které také slouží pro život zachraňující situace,“ říká primářka Transfuzního a tkáňového oddělení FN Brno MUDr. Hana Lejdarová, Ph.D., MBA a dodává, že polovinu produkce spotřebuje sama nemocnice, zbytek slouží ostatním nemocnicím nejenom v Jihomoravském regionu.

Být součástí traumacentra klade vysoké nároky na organizační uspořádání, pro které je nejdůležitější, že se krev musí dostat k pacientovi včas. Z toho důvodu má Oddělení urgentního příjmu zřízen detašovaný příruční sklad, tak aby se časové vzdálenosti zkrátily co nejvíce.

„Ráda bych apelovala na potřebu nových dárců krve, vzhledem k tomu, že počet prvodárců celostátně meziročně klesá. Přitom spotřeba transfuzních přípravků, zejména tam kde se poskytuje specializovaná péče, narůstá. Bez dárců by se nejen traumacentrum, ale i řada dalších zdravotnických oborů poskytujících vysoce specializovanou péči, neobešlo,“ uzavírá primářka.

Zásoby krve k zajištění traumacentra musí být dostupné k okamžitému podání a v obrovských množstvích, motorkář dostal 157 transfuzí

Transfuzní přípravky a krevní deriváty mohou ve Fakultní nemocnici Brno dostat nejen lidé po traumatech, ale i onkologičtí pacienti, rodičky nebo i děti, a to dokonce od těch nejmenších miminek. Za pouhých 12 minut proteče hadičkou do odběrového vaku 450 mililitrů červené tekutiny, kterou ale ještě čeká dlouhá cesta laboratoří, než se dostane k pacientovi v takové formě, jakou zrovna potřebuje. Množství podaných transfuzních přípravků závisí na konkrétních potřebách pacienta.

Jsou ale i případy těžkých poranění a vysoké potřeby transfuzních přípravků. Například u pacienta, který byl na kole sražený automobilem, jeho poranění byla mnohočetná, absolvoval celou sérií operací. Během několika málo dní mu bylo podáno 111 transfuzních přípravků všech typů. Dalším takovým případem je motorkář, který havaroval. Situace byla dramatická, jen během prvních 24 hodin bylo nutné podat 61 transfuzních přípravků a během celé hospitalizace mu bylo podáno 157 krevních produktů. „Jen pro představu je to asi stejný počet, jako jsme schopni během jednoho odběrového dne odebrat v Brně, Jihlavě a v Třebíčí. Dá se říct, že jeden odběrový den zajistit záchranu jednoho jediného pacienta,“ říká Lejdarová.

Zdroj a foto: FN Brno