//Nábřeží brněnských řek a vnitrobloky mohou ožít. Díky dotacím města

Nábřeží brněnských řek a vnitrobloky mohou ožít. Díky dotacím města

Magistrát města Brna v minulém roce vypsal dotační tituly na podporu aktivit, které vedou k oživení zelených ploch. Prvním je program na oživení nábřeží brněnských řek, druhý se týká podpory zvelebování vnitrobloků. Radní doporučili zastupitelům, aby schválili poskytnutí dotací, a to ve výši necelých 4 milionů korun.

„Rádi bychom pomocí dvou dotačních titulů podpořili aktivní Brňany, kterým záleží na jejich okolí a mají kladný vztah k přírodě. První program se zaměřuje na nábřeží brněnských řek, která jsou mnohdy opomíjená. Organizátoři a další z řad žadatelů připravili různorodé projekty, kterými lákají veřejnost k vodě a rozvíjejí tak její vztah k přírodě. V druhém programu cílíme na oživení vnitrobloků, chceme pomoci jejich vlastníkům a správcům při jejich kultivaci a ozelenění. Zájem o oba programy byl tak velký, že jsme z původně zamýšlených 3 milionů vyčlenili na dotace o 984 tisíc korun více, tedy téměř 4 miliony,“ uvedla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Dotační program na oživení nábřeží funguje od roku 2017. Vyčleněno pro něj bylo 250 tisíc korun. „Celkem jsme obdrželi 10 řádně vyplněných žádostí, které chceme podpořit částkou 260 tisíc korun. Je to o 10 tisíc více, než bylo plánováno. Samotné projekty jsou různorodé. Najdeme mezi nimi festival u nábřeží Svitavy, vyznačení turistických tras podél Ponávky, zajištění nízkoprahového klubu u řeky, podporu botanického kroužku nebo divadelních představení odehrávajících se u vody,“ přiblížil 1. náměstek primátorky Petr Hladík. Maximální výše dotace na jeden projekt je zde 50 tisíc korun.

V druhém programu věnovaném podpoře kultivace a ozelenění vnitrobloků město zaznamenalo velký zájem žadatelů o dotace. „Mám radost z pozornosti, jakou program Vnitroblok vyvolal. Žadatelé předložili kvalitní projekty, které jsme se rozhodli podpořit v mnohem vyšší míře, než se očekávalo. Namísto 2,75 milionu navrhujeme rozdělit 3 722 050 korun, a to mezi 21 projektů,“ dodal Petr Hladík.

Vnitrobloky, u kterých je navržená dotace: Areál FN u sv. Anny; Botanická 17; Dobrovského 7; Dobrovského 11; Dobrovského 13; Helfertova 7b; Hvozdecká 23; Joštova 7; Körnerova 2; Körnerova 9; Körnerova 11; Lesnická 62; Merhautova 89; Merhautova 164; Merhautova 194,196,198; Nerudova 6; Řípská 1535; Slovákova 4; Trýbova 8; Veletržní 2; Zvěřinova 3. Maximální výše dotace na jeden projekt činí 250 tisíc Kč a až 10 tisíc Kč na projektovou dokumentaci. Podmínkou pro udělení dotace je finanční spoluúčast žadatele nejméně 10 % z nákladů. O výše uvedených dotacích budou rozhodovat zastupitelé na svém březnovém zasedání.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: BRNO today