//Město sníží podporu filmům. Důvodem je aktuální pandemie

Město sníží podporu filmům. Důvodem je aktuální pandemie

Radní města Brna dnes doporučili Zastupitelstvu města Brna schválit poskytnutí finanční podpory Jihomoravskému filmovému nadačnímu fondu ve výši 5 milionů korun.

Tato částka bude sloužit Jihomoravskému filmovému nadačnímu fondu ke společensky užitečným účelům, kterými jsou rozvoj místního audiovizuálního průmyslu a na něj navázané ekonomiky, podpora audiovizuální tvorby a propagace města a regionu prostřednictvím audiovizuálních děl.

„Původně jsme chtěli letošní rozpočet fondu zdvojnásobit, nicméně vzhledem k současné situaci filmařů i očekávaným výpadkům na příjmové stránce městského rozpočtu jsme se po dohodě s Jihomoravským filmovým nadačním fondem a Jihomoravským krajem rozhodli částku navrátit na stejnou úroveň, jako byla v roce 2019. Rádi bychom původně zamýšlené navýšení využili pro podporu současné nelehké situace v oblasti kultury a kreativních odvětví, nicméně jinou formou, o které diskutujeme jak ve vedení města, tak s JMK,“ vysvětlil radní pro oblast kultury Marek Fišer.

Za dva roky působnosti Jihomoravský filmový nadační fond, který založilo statutární město Brno společně s Jihomoravským krajem, podpořil již 33 projektů příspěvky ve výši 18 milionů korun (17,4 mil. výroba, 1,2 mil. scénáře). Jen v roce 2019 bylo podpořeno 12 projektů, mezi nimi 6 distribučních filmů, například film režiséra Davida Ondříčka Zátopek, film 3Bobule nebo rodinný film Mazel a tajemství lesa režiséra Petra Oukropce.

Zdroj: MMB
Foto: Hana Koláčková