//Město Brno zaplatí Mendel Box

Město Brno zaplatí Mendel Box

Na rok 2022 se v Brně připravují oslavy 200. výročí narození Johanna Gregora Mendela. V rámci těchto oslav je plánováno umístění tzv. Mendel Boxu. Ten byl veřejnosti představen v letošním roce a radní dnes schválili proplacení nákladů na jeho výrobu Hvězdárně a planetáriu Brno.

„Mendel Box byl už v letošním roce součástí spousty akcí. Jedná se vlastně o mobilní expozici, kterou lze složit téměř kdekoliv. Uvnitř se pak odehrává populárně-naučný program, jehož cílem je například přiblížit aktuální genetický výzkum, ať už na rostlinném, nebo lidském genomu. Na programu spolupracují instituce, které se zapojily do přípravy oslav v roce 2022,“ uvedl náměstek primátorky Tomáš Koláčný.

Mendel Box je trvale deponován ve VIDA! Science centru, odkud je partnerům zapůjčován. 

Ředitel Hvězdárny a planetária Brno byl pověřen zastupováním statutárního města Brna při plánování mediální komunikace a marketingových aktivit spojených s oslavami 200. výročí narození Mendela. Součástí těchto plánů je právě i Mendel Box.

Radní města Brna dnes schválili poskytnutí investičního transferu ve výši 463 tis. Kč z rozpočtu města Brna Hvězdárně a planetáriu Brno, příspěvkové organizaci, a to za realizaci stánku. Tento krok musí ještě odsouhlasit zastupitelé.

Zdroj: MMB

Ilustrační foto: Z. Kolařík