//Masarykova univerzita přispěje ke zlepšení ovzduší v Brně

Masarykova univerzita přispěje ke zlepšení ovzduší v Brně

Odborníci z Ekonomicko-správní fakulty Masarykovy univerzity začínají měřit znečištění ovzduší ve městě Brně. Na jeden rok tak rozšiřují měřicí kapacity stávajícího monitoringu ovzduší a získaná data využijí coby podklad pro aktualizaci akčního plánu zlepšování kvality brněnského ovzduší. V úterý 8. února do ulic poprvé vyjede speciálně vybavený měřicí vůz.

Vilém Pařil a Dominika Tóthová z Ekonomicko-správní fakulty MU v loňském roce odstartovali projekt Monitoring a opatření ke zlepšení kvality ovzduší na území města Brna. Jejich záměrem je podrobně zmapovat imisní zátěž znečisťujících látek a na základě těchto poznatků formulovat konkrétní kroky ke zkvalitnění životního prostředí v celé metropoli. Ty jsou součástí pravidelně aktualizovaného Akčního plánu zlepšování kvality ovzduší, s nímž město Brno pracuje od roku 2017.

„Získaná data mohou tvořit důležité podklady pro rozhodování v různých oblastech, například v dopravě, zdravotnictví, školství nebo životním prostředí,“ říká první náměstek primátorky města Brna Petr Hladík, který se v úterý 8. února osobně zúčastní vypravení speciálního měřicího vozu do terénu. Měření budou realizována vždy na dvou měřicích místech současně po dobu čtrnácti dní, v každém ročním období. Projekt tak dočasně rozšíří kontinuální měření imisí ze stávajících deseti automatických stanic v katastru města na celkem dvaadvacet stanovišť. „Naším cílem je zjistit, jaký typ znečištění převládá, jaké jsou jeho hlavní zdroje, a navrhnout opatření k jeho snížení,“ shrnuje Dominika Tóthová.

V rámci projektu však budou výzkumníci měřit též individuální imisní zátěž obyvatel na cestách do práce nebo do školy. K tomu poslouží malé přenosné senzory, které bude několik dobrovolníků nosit u sebe. Ty zjistí, jak moc je konkrétní člověk vystaven znečištěnému ovzduší při pohybu po městě. Dle autorů projektu takto získaná individuální data skýtají značný výzkumný potenciál. „Spolu s dalšími výstupy budou zveřejňována a vizualizována na městském portálu data.brno.cz, kde budou k využití pro další analýzy,“ doplnil Tomáš Koláčný, druhý náměstek primátorky.

Brno se zavázalo snížit znečištění ovzduší pod zákonem stanovené roční limity do konce roku 2023. Jednou z institucí, které město při naplňování tohoto záměru podporují, je i Masarykova univerzita, jež v roce 2020 iniciovala založení společného projektu Brněnské živé laboratoře. Živá laboratoř navazuje na dlouhodobou spolupráci statutárního města Brna a centra RECETOX v oblasti vlivu znečištěného prostředí na zdraví brněnské populace a vytváří potenciál pro mezioborovou vědeckou spolupráci týmů Masarykovy univerzity s regionálními partnery. Mezi další spolupracující instituce patří rovněž město Oslo a University of Stavanger. Měření kvality ovzduší realizuje a výsledky vyhodnocuje konsorcium firem Centrum dopravního výzkumu v. v. i., ENVItechBohemia, s. r. o., Zdravotní ústav se sídlem v Ostravě, Český hydrometeorologický ústav a Bucek, s. r. o.

Zdroj: MMB
Foto: BRNO today