//Kostel sv. Jakuba se po téměř třech letech oprav otevírá veřejnosti – na konci června se do něj vrátí bohoslužby

Kostel sv. Jakuba se po téměř třech letech oprav otevírá veřejnosti – na konci června se do něj vrátí bohoslužby

Výměna střešní krytiny, nosných trámů v krovech, oprava kamenných ozdob na fasádě nebo nejvyšší kostelní věže v Brně. Unikátní gotický kostel sv. Jakuba v centru Brna má za sebou komplexní rekonstrukci, která umožní kvalitnější duchovní i návštěvnický zážitek. Pro věřící i pro návštěvníky se chrám otevře 28. června večer. Rozsáhlé opravy vyšly na celkem 164 miliony korun.

Farnost v provizoriu. I tak by se slovy svatojakubského faráře Jana Pacnera daly popsat poslední necelé tři roky rekonstrukce kostela sv. Jakuba Staršího v centru Brna. „Velké díky patří bratrům jezuitům a farnosti sv. Tomáše, kde jsme po dobu stavebních prací našli útočiště. Všichni se už ale těšíme domů, do společenství, které se snad díky atraktivnějšímu zázemí i rozroste. Do kostela zveme všechny na každodenní bohoslužby, ale také na krátkou návštěvu během dne. Kostel je otevřený pro všechny, kdo se chtějí na chvíli ztišit, zastavit, pomodlit, něco se dozvědět nebo si třeba jenom vychutnat krásnou architekturu. Svatojakubská farnost byla od počátku 13. století duchovním středobodem města a byli bychom rádi, aby tento rozměr dokázala nabízet i nadále,“ dodává farář Jan Pacner. Kostel se poprvé otevře v pátek 28. června v 17:00, kdy v něm generální vikář brněnské diecéze Pavel Kafka bude slavit děkovnou mši svatou. Poté už bude chrám přístupný stabilně – každý den včetně víkendů od 9:30 do 22:00 pro prohlídky; bohoslužby se v něm budou slavit ve všední dny v 19:00, v sobotu v 8:00, v neděli v 9:30 a v 19:00 ve slovenštině.

Moderní prohlídky pro turisty i místo odpočinku a duchovní inspirace
Kostel postupně nabídne i větší škálu duchovních, kulturních a vzdělávacích programů. Ve čtvrtek 25. července, na svátek patrona kostela sv. Jakuba, otevře v opraveném krovu multimediální expozici s holografickými prvky, na podzim vyhlídku ve věži. Ta nabídne brněnská panoramata z výšky 43 metrů. Od července budou moci turisté využít také moderní expozici a videoprohlídku chrámového interiéru i exteriéru „Výtěžek z návštěvnických prohlídek použijeme na splácení úvěru, který jsme si jako farnost museli kvůli nutným vícepracím vzít. Celkově vyšla rekonstrukce na zhruba 164 miliony korun (vč. DPH). Finance navíc si vyžádal horší stav některých opravovaných prvků. Bylo nutné například vyměnit více shnilých trámů v krovech, než předpokládal průzkum před rekonstrukcí. Problematické byly rovněž kamenné prvky na fasádě. Původně jsme je chtěli ve velké míře pouze restaurovat, nicméně až po postupném rozebrání se ukázalo, že jsou v havarijním stavu a museli jsme nechat vyrobit zcela nové,“ vysvětluje Jan Lerche z ekonomické rady farnosti.

Náročná oprava přinesla nejedno překvapení
Kromě dřevěných trámů v krovu a nové střechy má kostel nová vitrážová okna a obnovené kamenné prvky fasády. Restaurátorské práce byly skutečnou výzvou i pro řemeslníky a restaurátory. „Je to nejnáročnější obnova památky, jakou jsem v rámci své kariéry zažil – pod finančním i časovým tlakem jsem musel rozhodnout, jestli k opravám přistoupit důsledně a řemeslně správně, nebo se spokojit s provizoriem a finální řešení přenést na další generaci tak, jak to bylo v minulosti. Těší mě, že si farníci uvědomili, že i přes finanční náročnost je kvalitní přístup k opravám tou správnou cestou. Úsilí a peněz to stálo opravdu dost, ale jsme se vším spokojeni a z výsledku máme samozřejmě radost,“ dodává manažer stavby, Aleš Taufar.

Veškeré projekční práce i autorský dozor na projektu si vzal na starosti atelier Múčka Veselý architekti. „Do kostela sv. Jakuba chodím od dětství, takže mám k místu vztah a moc mě těší, že jsem mohl přispět k tomu, aby bylo toto místo zase o něco krásnější. Zároveň, jak už to tak u staletí starých staveb bývá, narazili jsme na nejedno překvapení, se kterým jsme se společně s celým týmem našeho ateliéru museli vypořádat,“ přidává Petr Múčka, hlavní architekt projektu.

Náklady na rekonstrukci
Náklady pokryla z necelých 70 % dotace z evropských fondů, finančně se na opravách podílelo z 6 % i město Brno. Na vybudování expozice přispěl částkou 3,5 milionu korun Jihomoravský kraj. Velké poděkování patří také všem sponzorům stavby a drobným dárcům. Farnost financuje z vlastních zdrojů 25 %, což je bezmála 40 milionů korun. Na rekonstrukci si vzala bankovní úvěr v celkové výši 33 milionů korun, které spolu s půjčkami od drobných přispěvatelů teď bude postupně splácet. Jakákoli další podpora je proto i nadále vítaná.

Zdroj a foto: farnost sv. Jakuba v Brně