Loading

Opilý řidič narazil do betonové zábrany, nadýchal bezmála…

Hlídka městské policie si při noční kontrole okolí autobusového nádraží Zvonařka všimla vozidla stojícího nedaleko křižovatky se zapnutými výstražnými světly. Když k němu zamířila, už z dálky na vozovce uviděla zhruba dvacetimetrovou olejovou skvrnu. Audi odstavené v levém pruhu mělo navíc evidentně poškozené přední kolo. Read More

Brno se zapojí do projektu posilujícího a zkvalitňujícího…

Zvýšit zapojení veřejnosti do plánovacích a rozhodovacích procesů veřejné správy a posílit její informovanost o možnosti zapojení se. Ale také zlepšit proces fungování participativního rozpočtu v Brně i přenést dobrou praxi do jiných měst v Česku. Takové jsou cíle projektu Rozšíření a zkvalitnění participativních nástrojů v rámci ČR. Zastupitelé vzali na vědomí schválení posouzení projektu, resp. podání žádosti o dotaci prostřednictvím Finančního mechanismu EHP/Norska na tento projekt. Read More

Přes dvě stě nových bytů, Brněnská třída a…

Stavební stroje by se už za tři roky mohly pustit do bourání a následné bytové výstavby v místech bývalého Dřevopodniku. Pro proměnu lokality vymezené ulicemi Křenová, Rumiště a Mlýnská teď město hledá projektanta. Jeho úkolem bude navrhnout zhruba 250 bytových jednotek a plány zkoordinovat s přípravou a realizací Brněnské třídy i se zamýšlenou revitalizací Staré Ponávky. Read More

Loading

Cizinka si na chvíli položila telefon na zem,…

Příkladná souhra dohledového centra s hlídkami brněnské městské policie přispěla v noci o víkendu k dopadení muže, který údajně odcizil mobilní telefon ženě sedící na Malinovského náměstí. Pracovník sledující kamery si všiml, že poté, co si ho žena odložila na zem, znenadání k ní přistoupil neznámý muž, vzal ho, a vyrazil s ním směrem k centru. Read More

Zahradní slavností na Obilním trhu bylo otevřeno Centrum…

Odpoledne 1. října patřilo v parku na Obilním trhu porodnictví. Gynekologicko-porodnická klinika zde slavila otevření Centra porodní asistence, které posiluje přístup k fyziologickým porodům a roli profese porodní asistentky. Vznik Centra inicioval přednosta kliniky doc. MUDr. Vít Weinberger, Ph. D. Jedná se o koncepci péče, ve které se o těhotnou a rodící ženu s nízkým rizikem komplikací stará porodní asistentka dle jasně definovaných pravidel. Centrum vedou porodní asistentky v čele s PhDr. Miloslavou Kameníkovou. Díky komplexní strategii porodní asistence, kterou vedení kliniky společně s porodními asistentkami vypracovalo, umožňuje porodním asistentkám profesní růst a rozvoj oboru fyziologického porodnictví v nemocnici. Chod…

Lék proti covidu je nyní k dispozici i…

Monoklonální protilátky brání vazbě viru na receptor hostitelské buňky, jednodušeji řečeno, dokáže zabránit dalšímu šíření koronaviru v těle. Z toho důvodu musí být lék podán v časné fázi onemocnění, mnohdy ještě před tím, než by začal lidem se zdravotními komplikacemi způsobovat závažné problémy. Právě takové případy pak končí v nemocnicích se záněty plic. Prevencí před nákazou nebo závažným průběhem onemocnění covid-19 je očkování, další možností jsou právě monoklonální protilátky, jejichž podání však v žádném případě nenahrazuje očkování. Read More

Loading

Dívky odmítly dát muži cigaretu, tak jim plivl…

Předmětem sporu v Biskupské ulici se ve středu odpoledne stala obyčejná cigareta. Té se prý po dvojici dívek sedících v parku dožadoval neznámý muž. S jejich tvrzením, že u sebe žádnou nemají, se prý nehodlal smířit, začal být údajně agresivní a vulgárně je urážel. Dívky mu řekly, aby je nechal být, pětatřicetiletý muž se ale cigarety domáhal dál. Read More

Přístřešek umístěný pod mostem na Osové byl odstraněn

Aktuálně nejznámější přístřešek v Česku pro cestující městskou hromadnou dopravou už nikoho nepobaví. Dopravní podnik města Brna zhotovitele upozornil na jeho špatné umístění a nechal jej odstranit. Skleněný přístřešek chránící cestující před deštěm a větrem byl umístěn na tramvajové zastávce Osová přímo pod mostem. Read More