//DPMB zavede automatické sčítání cestujících; přinese lepší informace o využívání spojů

DPMB zavede automatické sčítání cestujících; přinese lepší informace o využívání spojů

Dopravní podnik města Brna bude efektivněji počítat cestující ve vozech. Díky systému na automatické sčítání cestujících získá přesný přehled o počtu lidí na linkách. Umožní to vyhodnotit zájem cestujících o konkrétní spoje a lepší rozvržení intervalů mezi nimi.

„Vzhledem k neustálému růstu města Brna musíme reagovat také rozšiřováním sítě městské hromadné dopravy. Abychom mohli systém hromadné dopravy optimalizovat a přizpůsobovat reálné poptávce cestujících, potřebujeme mít detailní přehled o potřebách obyvatel Brna a jeho návštěvníků. Systém automatického sčítání cestujících je spolehlivým prostředkem, jak tyto cíle naplnit,“ sdělil Miloš Havránek, generální ředitel Dopravního podniku města Brna.

DPMB proto nyní vypsal výběrové řízení na dodání systému, kterým osadí 3032 dveří všech 746 provozovaných vozidel městské hromadné dopravy. Senzory umístěné u každého vstupu budou okamžitě přenášet data do softwaru, který je bude zaznamenávat.

Díky tomuto systému DPMB získá přesné informace o pohybu cestujících na linkách a vytížení spojů. Lépe tak bude moci krátkodobě i dlouhodobě organizovat dopravu. „Systém bychom chtěli do budoucna implementovat do řídícího informačního systému, aby dispečeři mohli v reálném čase lépe organizovat dopravu při mimořádných událostech jako jsou větší dopravní omezení nebo kulturní a sportovní akce, kdy posilujeme dopravu. Plné vozy by například nechali jet v celé trase, prázdné by mohli ukončit dříve a poslat je tam, kde jsou potřeba více,“ vysvětlil Jan Seitl, dopravní ředitel DPMB.

Doposud DPMB evidoval počet cestujících pomocí systému automatického sčítání ve 116 vozidlech. Této systém je však zastaralý a technicky nedostatečný. Jeho výsledky propojoval s poznatky brigádníků, kteří prováděli sčítání přímo ve vozech nebo na zastávkách MHD.

DPMB odhaduje investici na 100 miliónů korun, z čehož by 70 procent pokryl ze získané dotace. Projekt bude realizován ve třech etapách, po zkušebních vozech by podnik systém implementoval do tramvají, poté do autobusů a trolejbusů.

Zdroj: DPM
Ilustrační foto: BRNO today