//VMO Bauerova: ŘSD a město uzavřou smlouvu o spolupráci

VMO Bauerova: ŘSD a město uzavřou smlouvu o spolupráci

Město a Ředitelství silnic a dálnic budou spolupracovat na stavbě velkého městského okruhu na Bauerově. To je zjednodušeně řečeno obsahem smlouvy, kterou už schválili radní a jíž se za dva týdny budou zabývat zastupitelé.

ŘSD se v ní zavazuje vybudovat většinu komunikací, město se bude podílet hlavně na vybudování lávky pro pěší a jeho finanční spoluúčast nepřesáhne 5 % z celkových nákladů.

Stavba, které se smlouva mezi městem a ŘSD týká, leží mezi kruhovým objezdem u 4. brány a 9. bránou areálu BVV. V současnosti je zde komunikace 1. třídy ve čtyřpruhovém uspořádání. Chybí zde ale střední dělicí prvky a problematické jsou i další aspekty zajišťující bezpečnost a plynulost provozu, přístup z parkovacích ploch BVV, připojení areálu Policie České republiky nebo úrovňové přechody pro chodce.

Vybudování VMO v tomto místě zároveň řeší dopravní obslužnost budoucí multifunkční haly. Ta by podle plánů měla v areálu výstaviště vyrůst do roku 2023.

Zdroj a foto: MMB