//Veřejná zeleň města Brna bude odebírat zelenou energii a ještě ušetří

Veřejná zeleň města Brna bude odebírat zelenou energii a ještě ušetří

Na konci srpna Brno informovalo, že výhodně nakoupilo energii z obnovitelných zdrojů pro Veřejnou zeleň města Brna (VZMB). Tato firma se stane první městskou organizací, která bude tento druh energie čerpat. Příští rok dokonce VZMB na energiích ušetří.

Jak jsme už informovali dříve, Brnu se podařilo nakoupit pro VZMB na rok 2021 energii z obnovitelných zdrojů pouze o 1,5 % dráž ve srovnání s cenou energie z neobnovitelných zdrojů pořízenou pro ostatní odběratele sdružené do centrálního nákupu. Srovnávána byla cena elektřiny v úrovni vysokého napětí, v obou případech od stejného dodavatele a vysoutěžená v aukci na energetické burze PXE.

„Následně jsme porovnali ceny elektřiny VZMB v jednotlivých distribučních sazbách nízkého napětí. Srovnávány byly ceny elektřiny vyrobené z fosilních paliv od stávajícího dodavatele pro VZMB, které nebyly pořízeny formou centrálního nákupu, a ceny energie z obnovitelných zdrojů získané v aukci na energetické burze PXE. V nejčastěji využívaných sazbách je pro příští rok vysoutěžena cena 1 311 Kč/MWh a cena od stávajícího dodavatele je 1 805 Kč/MWh, což je o 38 % více,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík.

Město zajišťuje energii nejen pro sebe, ale i pro 112 sdružených odběratelů. Těmi jsou městské části, příspěvkové organizace, městské obchodní společnosti a Městská policie Brno. Do budoucna je v plánu rozšíření počtu odběratelů využívajících zelenou energii.

Zdroj: MMB

Ilustrační foto: BRNO today