//Veřejná zeleň města Brna bude odebírat energii z obnovitelných zdrojů

Veřejná zeleň města Brna bude odebírat energii z obnovitelných zdrojů

Město Brno se zavázalo snižovat emise skleníkových plynů a postupně přijímá opatření, která k tomu vedou. Jedním z dalších kroků je větší využívání energie z obnovitelných zdrojů. První městskou organizací, která bude tento druh energie čerpat, je Veřejná zeleň města Brna. 

„Na dnešním zasedání Rady města Brna jsme souhlasili s nákupem elektřiny z obnovitelných zdrojů pro Veřejnou zeleň města Brna, a to na období od začátku roku 2021 do konce roku 2023. Vzhledem k tomu, že město nakupuje elektřinu centralizovaně, odsouhlasili jsme dodatek ke smlouvě, která opravňuje město k uzavírání obchodů na komoditní burze PXE. Do budoucna předpokládáme, že bude zelenou energii odebírat čím dál víc městských organizací,“ uvedl 1. náměstek primátorky Petr Hladík

Město Brno zajišťuje energie nejen pro sebe, ale pro 112 sdružených odběratelů. Těmi jsou městské části, příspěvkové organizace, městské obchodní společnosti a Městská policie Brno.

Zdroj: MMB

Ilustrační foto: BRNO today