//Ve FN Brno počty nemocných s koronavirem klesají

Ve FN Brno počty nemocných s koronavirem klesají

Začátkem prosince loňského roku hospitalizovala Fakultní nemocnice Brno téměř 200 pacientů s koronavirem, z toho jich bylo 46 na JIP. Celkem tak bylo obsazeno kolem dvaceti oddělení různých oborů, které se musely přesunout do prostor jiných klinik, nebo byl jejich provoz utlumen. Nyní jsou čísla asi čtvrtinová.

Díky tomu se mohou některé provozy začít vracet do svého normálu. Covid infekční pacienti už nebudou na Gynekologicko porodnické klinice, Klinice interní geriatrie a praktického lékařství nebo Rehabilitačním oddělení. Nyní jsou pacienti s nákazou SARS-CoV-2 na Klinice infekčních chorob a Klinice nemocí plicních a TBC. Vážnější stavy pacientů, pro které je potřeba akutní péči, jsou ještě na pěti jednotkách JIP a ARO. Krátce po Novém roce se ale obnovil provoz na odděleních JIP, kam se mohli vrátit pacienti klinik popálenin, neurologie nebo ortopedie. Koronairus je stále jen jednou z mnoha dalších nemocí v populaci, proto je potřeba myslet s klesajícími hospitalizacemi na obnovení zákroků. „Snažíme se obnovovat operativu tam, kde je to medicínsky nejvíce urgentní, v tomto velkém zařízení dnes běží 19 operačních sálů, u pěti z nich je provoz prodloužen až téměř do 19 hod. Doháníme to, co covid zabrzdil a je to velmi individuální v závislosti na tom, co který pacient má za potíže,“ říká ředitel Fakultní nemocnice Brno prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.

„Ti pacienti, kteří se dostanou do reálného termínu v řádu dnů nebo týdnů, tak ti jsou obvoláváni a je aktualizován jejich zdravotní stav a snažíme se udělat nové operační plány. Ta hranice, mezi tím, co je akutní, subakutní, chronické, je neostrá, u jednotlivých pacientů se individuálně mění,“ doplňuje Štěrba a dodává, že zdravotníci doufají, že se koronavirus brzo stane jednou z řady běžných infekcí. Celkem se už Fakultní nemocnice Brno starala téměř o 4 a půl tisíce pacientů s nákazou SARS-CoV-2.

Zdroj a foto: FN Brno