//Včera byl Mezinárodní den kochleárního implantátu – FN Brno je druhým největším implantačním centrem pro dětské pacienty v ČR

Včera byl Mezinárodní den kochleárního implantátu – FN Brno je druhým největším implantačním centrem pro dětské pacienty v ČR

Na den 25. února připadá Mezinárodní den kochleárního implantátu. Tento den se týká přístroje, který dokáže změnit téměř hluchému člověku život naruby, a to pozitivním směrem. Časná kochleární implantace v raném věku dítěte je zásadní pro jeho psychomotorický rozvoj, procesy učení a začlenění se do společnosti. Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno provedla v minulém roce celkem 58 těchto implantací, je tak druhým největším implantačním centrem pro dětské pacienty v zemi.

Klinika dětské otorhinolaryngologie FN Brno a LF MU je součástí Komplexního implantačního centra pro sluchově postižené Brno, které zajišťuje péči o pacienty s onemocněním sluchového aparátu a nabízí nejmodernější možnosti léčby hluchoty a nedoslýchavosti.

„Implantační program na klinice byl zahájen v roce 2013, kdy byly operovány první tři děti. Od té doby se centrum rozšířilo a jeho součástí jsou zkušení ušní chirurgové, foniatři, klinický logoped a audiologické sestry. Kromě kochleárních implantátů se zde provádí také operace implantátů pro kostní vedení a aktivních středoušních implantátů,“ vysvětluje přednosta Kliniky dětské ORL doc. Milan Urík a dodává, že se implantační centrum nevěnuje pouze diagnostice a léčbě, ale také výzkumu, který se soustředí na hledání nových možností rehabilitace sluchu, prostorového slyšení, hodnocení efektivity časné implantace a další oblasti, přispívající k pokroku v této oblasti medicíny. Výsledky výzkumu jsou pravidelně prezentovány na domácích i mezinárodních odborných fórech a publikovány v prestižních odborných časopisech.

„Jsme hrdí na to, že naše klinika nabízí superspecializované služby dětským pacientům z celé republiky a pomáhá jim znovu slyšet,“ uzavírá doc. Milan Urík.

Webové stránky centra

Klinika spravuje webové stránky www.centrumsluchu.cz, kde se zájemci dozví vše podstatné o poruchách sluchu, možnostech diagnostiky i léčby a jednotlivých typech implantátů. Jsou zde představeni členové týmu implantačního centra a součástí stránek jsou také rozhovory s uživateli těchto implantátů, kteří představují své osobní příběhy a zkušenosti. Rodiče a pacienti zde najdou kontakty na lékaře, na které se mohou obrátit se svými dotazy.

Zdroj a foto: FN Brno