//V Židenicích by měl vzniknout parkovací dům pro veřejnost a plavecký bazén

V Židenicích by měl vzniknout parkovací dům pro veřejnost a plavecký bazén

Wellness centrum, plavecký bazén a parkovací dům při ulici Viniční u polikliniky vzejdou ze spolupráce mezi městem Brnem a soukromým investorem, společností Wellness Brno Východ, s.r.o. Smlouvu minulý týden projednala Rada města Brna a doporučila zastupitelům, aby ji schválili.

„Soukromý investor se ve smlouvě o spolupráci zavazuje k vybudování plaveckého bazénu o délce 25 metrů se 4 plaveckými dráhami v parametrech vyhovujících k zajištění plavecké výuky žáků mateřských a základních škol i mimoškolních aktivit dětí. Pokud bude tento režim nastaven a využíván, město každoročně poskytne na provoz bazénu účelovou dotaci ve výši 3 miliony korun,“ řekla primátorka města Brna Markéta Vaňková.

„Požadavek na zajištění parkovacích míst pro návštěvníky bazénu, wellness centra, polikliniky Viniční i obyvatele městské části Brno-Židenice pokryje plánovaný parkovací dům s předpokládanou kapacitou nejméně 125 parkovacích míst,“ doplnila primátorka Markéta Vaňková. Parkovací dům je umístěn na pozemcích ve vlastnictví města Brna. Investor nyní jedná s městem o jejich převodu. Podmínky kupní cena a další práva a povinnosti budou upraveny samostatnou smlouvou.

Zdroj: MMB
Foto: BRNOtoday