//V sobotu začíná výstava insignií a archiválií brněnských univerzit

V sobotu začíná výstava insignií a archiválií brněnských univerzit

Mimořádná, pouze týdenní, výstava rektorských a děkanských insignií a univerzitních archiválií i s originály exponátů bude k vidění od 16. listopadu v Ditrichstienském paláci na Zelném trhu. Návštěvníci si prohlédnou majestátné taláry, žezla a řetězy rektorů a děkanů i další symboly a dokumenty jedné státní a pěti veřejných vysokých škol se sídlem v Brně. Vstupné se neplatí.

Již od středověku jsou insignie výsostným znakem univerzit. Zpočátku odrážely mimořádné postavení univerzit ve středověké společnosti, v novověku jsou symbolem důstojnosti a práv univerzity a jejich funkce je především reprezentativní.

K univerzitním insigniím patří především žezla a řetězy, které spolu s taláry slouží k označení akademických hodnostářů. Insignie se používají při promocích, inauguracích rektorů, udělování čestných doktorátů a dalších vysokoškolských slavnostních shromážděních, i k prezentování vysoké školy na veřejnosti.

Vstupní část expozice bude symbolicky věnována událostem 17. listopadu – 30. výročí sametové revoluce (1989) a výročí 80 let od uzavření českých vysokých škol v době protektorátu (1939).

Unikátní výstava navazuje na krátkodobé prezentační expozice v letech 1994, 1999 a v roce 2000, kdy byly insignie brněnských vysokých škol naposledy takto společně k vidění v rámci projektu Brno – univerzitní město. Celkem zde bude k vidění 37 vitrín s taláry a insigniemi rektorů a děkanů brněnských univerzit.

Více k výstavě najdete i na webu www.brnouniverzitni.cz.

OTEVÍRACÍ DOBA VÝSTAVY PRO VEŘEJNOST
sobota 16.11. 10:00-18:00
neděle 17.11. 10:00-18:00
pondělí 18.11. 14:00-18:00
úterý 19.11. 14:00-18:00
středa 20.11. 14:00-18:00
čtvrtek 21.11. 14:00-18:00
pátek 22.11. 14:00-18:00
sobota 23.11. 10:00-18:00
neděle 24.11. 10:00-18:00

Kapacita návštěvníků v prostorách výstavy je omezená a vstupy mohou být regulovány.

18.–22.11.2019 od 10:00 do 14:00 po předchozí rezervaci termínu a času.

Zdroj a foto: MMB