//V Dolních Heršpicích u Svratky vznikne přírodní biotop. Poslouží k rekreaci i ochraně před povodní

V Dolních Heršpicích u Svratky vznikne přírodní biotop. Poslouží k rekreaci i ochraně před povodní

Společnost AQUATIS, v zastoupení investora, kterým je městská část Brno-jih, požádala město Brno o vyjádření k projektové dokumentaci pro společné územní a stavební řízení záměru s názvem Přírodní a rekreační areál Jih. Radní téma projednali a vyjádření schválili.

„Předložená dokumentace řeší umístění plánovaného přírodního a rekreačního areálu v záplavovém území řeky Svratky. Zajímavostí je, že areál bude plnit funkci protipovodňové ochrany a naváže tak na další zamýšlená opatření v okolí řeky. Výstavbou nového biotopu by se podmínky na dotčených pozemcích přiblížily přírodnímu charakteru, což by umožňovalo větší rozliv vody při povodních. A výhoda je, že by se lidé mohli v biotopu koupat a trávit zde volný čas,“ vysvětlila primátorka města Brna Markéta Vaňková.

Navrhovaný záměr bude realizován na pozemcích v katastrálním území Dolní Heršpice v úseku dlouhém 540 metrů, který začíná nad přízřenickým jezem a končí ulicí Pěstitelskou a areálem Retro muzea. „Areál je navržen na stávajících a v budoucnu snížených záplavových pravobřežních plochách řeky Svratky. Bude zde vytvořen rozsáhlý biotop, který bude rozdělen na tři části. První nádrž bude plnit funkci čisticí, druhá bude určena ke koupání a ze třetí bude možné vyjet na lodičce na Svratku. Vytěženou zeminu opětovně využijeme na další terénní úpravy. Na vybudovanou odsazenou ochrannou hráz bude v budoucnu napojena plánovaná protipovodňová linie na březích Svratky. Součástí záměru je i vysázení zeleně a založení nového parku,“ doplnil radní pro oblast investic a místostarosta městské části Brno-jih David Grund.

Město požaduje po investorovi, aby předložená projektová dokumentace propojila stávající dlážděnou cestu s přeloženou cyklostezkou. Děje se tak proto, aby byl areál přívětivější pro chodce. „Záměr respektuje polohu stávající cyklostezky, která bude pouze v malém úseku přeložena. Zároveň lze konstatovat, že je stavba v souladu s koncepcí protipovodňové ochrany města,“ přiblížil radní pro oblast územního plánování a rozvoje Filip Chvátal.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: Neoficiální profil Koupaliště Biotop Brno-jih