//Stavební úpravy Domu umění a rekonstrukce Měnínské brány

Stavební úpravy Domu umění a rekonstrukce Měnínské brány

Dvě brněnské kulturní instituce čekají stavební úpravy. Tou první je Dům umění na Malinovského náměstí, kde by měl být podezděn stávající ochoz. Druhý záměr se týká Měnínské brány, které ke zlepšení technického stavu budovy pomůže plánovaná rekonstrukce. Radní na svém zasedání souhlasili s vypracováním investičních záměrů na oba projekty.

„Oběma projednanými body vycházíme vstříc ředitelům kulturních institucí, které mají výše zmíněné budovy ve správě. Například Muzeum města Brna požádalo o vypracování investičního záměru na rekonstrukci Měnínské brány, která je jedinou dochovanou městskou branou v Brně. Naposledy se, ne příliš citlivě, rekonstruovala v 70. letech 20. století. V té době byla přizpůsobena k výstavním účelům. V současnosti již řada zásadních prvků prostoru celého objektu dosluhuje a přestává odpovídat nynějším potřebám. Během stavebně-technického průzkumu byla zjištěna velmi vysoká vlhkost zdiva jak v suterénu, tak i v prvním podlaží. Dalším problémem je prosakující kanalizace a celkově špatný stav technických instalací. Naším cílem je upravit prostor tak, aby odpovídal 21. století,“ vysvětlila primátorka Markéta Vaňková.

Díky rekonstrukci se mohou návštěvníci těšit na novinku. „Tou bude trvalá multimediální výstava dokumentující vývoj opevnění města Brna, která bude propojená s 3D virtuální realitou a případně i s počítačovou hrou s dobovou tematikou,“ doplnil radní pro oblast kultury Marek Fišer. Na úpravu Měnínské brány se předběžně počítá s náklady kolem 25 milionů korun.

Další bod, který radní projednali, se týkal Domu umění. „Stavební úpravou Domu umění je myšleno podezdění stávajícího ochozu, který směřuje do parku Koliště. Dům umění města Brna navíc takto vzniklou novou místnost využije jako sklad a depozitář. Tyto chybějící prostory si organizace nyní musí pronajímat,“ dodal Marek Fišer. Cena na tyto úpravy není stanovena. Upřesněna bude po zpracování projektové dokumentace pro územní a stavební řízení.

Zdroj: MMB
Ilustrační foto: BRNO today