//Sluníčko-Montessori Brno

Sluníčko-Montessori Brno

Každý rodič si přeje, aby jeho dítě bylo šťastné, zdravé a sebevědomé. I když okolnosti života často ovlivnit nemůžeme, ale to, co můžeme, je usilovat o podporu přirozeného rozvoje všech oblastí vývoje dítěte.

Znamená to, poskytnout dítěti dostatek času, naslouchat mu, vytvořit bezpečné a chápající zázemí, a v neposlední řadě mu také poskytnout prostor ke zkoušení nejrůznějších činností. O to usilují i ve školkách a škole – ve Sluníčku – Montessori, s.r.o. 

MŠ a ZŠ Sluníčko – Montessori, s.r.o. je soukromá škola zařazená v registru škol České republiky MŠMT od roku 1992. Tato registrace je zárukou kvality a kontinuity vzdělávání, splňující normy a předpisy v souladu se školským zákonem a souvisejícími vyhláškami. Součástí rozvoje organizace je i další vzdělávání pedagogů, tak aby reflektovali soudobé trendy a rozvoj společnosti, a aby byli správnými Montessori průvodci.

Škola garantuje kvalitní vzdělávací proces na rozdíl od běžného hlídání dětí různých soukromých subjektů, které nejsou v registru, a nemají tak povinnost zajišťovat odborné vzdělávání.

Jaké jsou přednosti Montessori vzdělávání?

Mezi přednosti naší školy patří zejména individuální přístup k dítěti, který je umožněn díky současnému působení až 3 pedagogických pracovníků v rámci jedné třídy školy. Třídy jsou věkově smíšené, což umožňuje vzájemnému učení, respektu i toleranci jeden k druhému, ale i rozvoji sociálních vztahů a interakce. Mezi další přednosti patří vedení dětí k samostatnosti, sebehodnocení a sebevyjádření. Do vzdělávání je velmi často začleňována projektová výuka, která děti učí propojovat si informace, vyhledávat je a vyhodnocovat. U dětí je již od počátku podporována jejich individualita. Nabízíme činnosti podporující jejich všestranný rozvoj. Odborně vzdělaný pedagog je schopen takto rozpoznat nadání či talent dítěte, a cíleně jej dále podporovat a rozvíjet.

Co je Vaším cílem ve vzdělávání dětí?

Cílem je připravit do života takové osobnosti, které budou samostatné, sebevědomé, odpovědné, a dokáží se přizpůsobit změnám, které život přináší. Osobnost takového člověka je motivována k dalšímu vzdělávání, a svým zodpovědným životním postojem se stává spolutvůrcem formování budoucnosti lidské společnosti. Cíl a hlavní úkol výchovně vzdělávací práce Montessori pedagogiky je obsažen v mottu Marie Montessori: „Pomoz mi, abych to dokázalo samo.“

Jak takové vzdělávání probíhá?

Dítě se učí skrze svou vlastní tvořivost. Vlastní individuální připravenost, vybírat si z vnějšího světa skutečnosti v závislosti na senzitivním období. V prvních třech letech pracuje podvědomá absorbující mysl, ve třetím až šestém roce probíhá zjemňování, zdokonalování smyslů záměrným výběrem.

V praxi pak klademe hlavní důraz na:

  • Připravené prostředí
  • Odhalení skutečných schopností dítěte a jejich podporu
  • Příkladné nehodnotící chování dospělých

Hra je nahrazena skutečnou činností. Děti používají skutečné pomůcky, ale v přiměřené velikosti.

Důstojnost – žádné odměňování, trestání, ponižování, srovnávání. Důležité je názorně ukázat, a dát prostor pro vlastní učení se.

Ticho – soustředění se na prožitek ticha a jeho vytváření podporuje vnitřní vedení a sebekázeň.

Autorita učitele je nahrazena vnitřní autoritou dítěte. Dítě má možnost svobodné volby činnosti v mezích nastavených pravidel. Dítě může dostat jen tolik svobody, kolik s ní zvládne zodpovědně naložit.

To je velmi zajímavé. Kde Vás zájemci najdou?

Naše pobočky najdete na Brně – středu, v Králově Poli, na Lesné, a na Vinohradech. Děti mohou ve vzdělávání pokračovat na naší Základní škole – na Náměstí 28. října. Zde nově otevíráme třídu MŠ, která bude využívat propojení se základní školou. Individuální prohlídky jsou možné po domluvě.

Máte na závěr pro naše čtenáře nějakou konkrétní pozvánku?

Pro maminky s dětmi od 1,5 roku máme připraveno Mateřské montessori centrum. Opět jej otevřeme, jakmile to situace s pandemií dovolí. Zájemci mohou sledovat naše stránky – web či FB. V případě zájmu o Montessori vzdělávání na ZŠ Vás rádi pozveme na seminář s paní Ing. Zuzanou Préma, metodičkou Montessori pedagogiky, absolventkou mezinárodního Montessori kurzu. Semináře budou probíhat na pobočkách našich školek v termínu 6.-8.10.2020. V případě zájmu nás kontaktujte ohledně rozpisu dle konkrétní pobočky. Více informací získáte: www.slunicko-montessori.cz, www.zs-montessori.cz nebo na tel.: 731 613 005 a emailu: slunicko.zastupkyne@seznam.cz.

Zdroj a foto: MŠ a ZŠ Sluníčko-Montessori, s.r.o.