//Změna rezidentního parkování v Brně. Jiné značení a regulace i v dalších částech města

Změna rezidentního parkování v Brně. Jiné značení a regulace i v dalších částech města

Radní města Brna dnes schválili novou koncepci rezidentního parkování, podle níž do budoucna změní dosavadní pravidla regulace parkování v centru města a přilehlých zónách. Na jejím základě bude možné zpracovat harmonogram přípravy regulace parkování, které by mělo začít fungovat na podzim letošního roku. Město bude podle koncepce rozděleno na tři zóny, regulace parkování bude platit pouze v pracovních dnech. Dělení na rezidenty a abonenty zůstává. Rezidenti budou za první vozidlo platit 200 korun, abonenti 4000 korun.

Město bude podle nové koncepce rozděleno na tři oblasti, podle barev červenou, zelenou a modrou. Zóna A bude odpovídat dosavadní oblasti 1-01, bude tedy zahrnovat historické jádro města. V této oblasti bude parkování regulováno 24 hodin denně a bude stát 40 korun na hodinu. Zóna B bude zahrnovat oblasti, které tvoří prstenec okolo historického jádra a jsou ohraničeny přibližně ulicemi Šumavská, Hrnčířská, Pionýrská, Drobného, Traubova, Francouzská, Cejl, Vlhká, Úzká, Poříčí, Křížová, Mendlovo náměstí, Úvoz a Veveří. Také v této zóně bude regulace 24 hodin denně a cena za parkování bude 30 korun na hodinu. Všechny další oblasti budou spadat do zóny C, kde bude cena od 17 do 6 hodin za 20 korun na hodinu.

V zóně A bude možné jednou denně parkovat prvních 30 minut zdarma, v zónách B a C bude možné takto parkovat tímto způsobem po dobu jedné hodiny. Ve všech zónách bude umožněno osobám, které mají průkaz ZTP/P a současně parkovací průkaz pro osoby se zdravotním postižením, parkovat 3 hodiny v jedné vymezené oblasti jednou za kalendářní den bezplatně. Parkovat navíc budou moci kdekoli, i mimo vyhrazená parkovací místa. Pro tento účel si musí dotčená osoba vyřídit zvláštní návštěvnické parkovací oprávnění, které bude také vydáno bezplatně.

„Příprava nové koncepce trvala několik měsíců. Je výsledkem opravdu usilovné práce a důkladného promýšlení. Měla by být uživatelsky příjemnější jak pro rezidenty a abonenty, tak i pro návštěvníky města. V tuto chvíli máme koncept, podle něhož bude možné postupovat v následujících týdnech a měsících. Změní se dopravní značení, nařízení, ceník i celé technické nastavení. Ale máme už plán, podle něhož můžeme postupovat a věřím, že celý systém bude možné na podzim spustit,“ uvedla primátorka města Markéta Vaňková.

Pro návštěvníky bude zavedeno nové dlouhodobé návštěvnické parkovací oprávnění, které bude možné využívat v parkovací zóně B od 6 do 17 hodin. Týdenní bude stát 400 korun, měsíční 1200 korun a roční 12 000 korun.

Upraví se i podmínky parkování pro rezidenty. Ti nově za první auto zaplatí 200 korun, za druhé ale už 8 000 korun a za každé další 12 000 korun. K dispozici budou mít rezidenti znovu i volné parkovací hodiny například pro své blízké.
První vozidlo abonentů bude stát 4000 korun, druhé a každé další 18 000.

Parkovací oprávnění pro rezidenty a abonenty bude možné získat na základě stejných požadavků, které platily dosud – žadatel tedy musí mít v oblasti místo trvalého pobytu nebo tam vlastnit nemovitost, v případě abonentů pak například sídlo firmy.

„V souvislosti se změnou koncepce budou zavedeny nové metody platby za návštěvnické parkovací oprávnění, a to prostřednictvím textových zpráv a aplikace pro chytré telefony. Další oblasti placeného stání se potom ve městě budou nadále zavádět postupně, a to především s ohledem na potřeby organizace dopravy a také na preference dotčených městských částí a jejich obyvatel. Přesný harmonogram zavádění změn v systému budeme znát do čtrnácti dnů, “ dodal radní pro dopravu Petr Kratochvíl.

Zdroj: MMB
Foto: Ivo Rigl