//První operace ušního implantátu BONEBRIDGE v ČR se uskutečnila na KDORL FN Brno

První operace ušního implantátu BONEBRIDGE v ČR se uskutečnila na KDORL FN Brno

Klinika dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU je jediné pracoviště v České republice, které provádí operaci ušního implantátu pro kostní vedení BONEBRIDGE u dítěte. První operaci uskutečnil se svým týmem přednosta kliniky MUDr. Milan Urík, Ph.D. Do současnosti byl tento typ implantátu zaveden již čtyřem dětským pacientům a další operace jsou naplánovány.

Implantát pro kostní vedení BONEBRIDGE je využitelný u pacientů s převodní a smíšenou nedoslýchavostí, u dětí se jedná typicky o pacienty s vrozenými vadami zevního a středního ucha, jako je například nevyvinutí ušního boltce, zevního zvukovodu nebo středoušních kůstek.

Implantát navrhla a dodává rakouská firma MedEl. Mezi jeho benefity patří zejména to, že je pod neporušenou kůží neviditelný a ve srovnání s jinými systémy přímého kostního vedení minimalizuje nebezpečí z podráždění kůže. Na rozdíl od předchozích typů implantátů pro kostní vedení se u tohoto typu nevyskytují komplikace hojení v místě rány. Pacienty je proto velmi pozitivně hodnocen z estetického hlediska, a to je v dnešní době nezanedbatelné, i když nejdůležitější je pro ně především zisk sluchu.

Implantát se během operace vloží do lůžka, které vyvrtáme v lebeční kosti za uchem a fixujeme. Po zhojení se zevně za ucho přikládá procesor, který zachytává zvukové vlny z našeho okolí, mění je na impulzy, které se přenáší bezkontaktně do implantátu. Koncová část implantátu ukotvená do kosti se rozvibruje, vibrace se lebeční kostí šíří až do vnitřního ucha, kde jsou zaznamenány sluchovými buňkami a pacient tak může normálně slyšet. Zevní procesor drží na hlavě pomocí magnetu. Je voděodolný, dá se s ním sportovat a pacient žije plnohodnotný život.

„Bonebridge je takzvaný implantát pro přímé kostní vedení. Je vhodný u pacientů s převodní nebo smíšenou nedoslýchavostí, to znamená, že porucha sluchu je způsobena převážně na úrovni zevního nebo středního ucha. Jedná se o pacienty s vrozeným chyběním ušního boltce nebo zvukovodu, s anomálií středoušních kůstek nebo se jedná o pacienty po operacích středního ucha, kde z nějakého důvodu není možná tradiční rekonstrukce sluchových kůstek,“ upřesňuje přednosta Kliniky dětské otorinolaryngologie FN Brno MUDr. Milan Urík, Ph.D.

Klinika dětské otorinolaryngologie (KDORL) FN Brno a LF MU

Klinika dětské otorinolaryngologie (KDORL) FN Brno a LF MU je součástí Komplexního implantačního centra pro sluchově postižené Brno, které zajišťuje péči o pacienty s onemocněním sluchového aparátu a již několik let nabízí nejmodernější možnosti léčby hluchoty a nedoslýchavosti. Mezi ty patří zejména implantace kochleárního implantátu a implantátu pro kostní vedení.

Kochleární implantát využíváme u pacientů, u nichž nefungují vláskové buňky vnitřního ucha, svazek elektrod se zavádí do hlemýždě. Naproti tomu implantát pro kostní vedení se používá v případech, kdy je porucha sluchu způsobená problémem v oblasti zevního nebo středního ucha, vláskové buňky vnitřního ucha musí být funkční, implantujeme pouze do kosti za uchem.

Zdroj a foto: FN Brno