//Projekt z Dáme na vás “Mládežnické klubovny pod Bílou horou” se dočkají realizace

Projekt z Dáme na vás “Mládežnické klubovny pod Bílou horou” se dočkají realizace

Projekt z participativního rozpočtu Dáme na vás „Mládežnické klubovny pod Bílou horou“ z roku 2018 se konečně dočká realizace. Radní schválili výběr dodavatele, kterým se stane společnost KEMOstav.

Stávající klubovny stojí na střeše volnočasového sálu v areálu dětí a mládeže pod Bílou horou. Aktuálně už ale tyto konstrukce ze 70. let nevyhovují požadavkům, proto v roce 2018 přihlásil Vilém Řiháček do participativního rozpočtu Dáme na vás projekt na jejich rekonstrukci.

„Navrhujeme současné dožívající konstrukce ze 70. let minulého století strhnout a nahradit je dvěma prostornými a světlými lehkými montovanými stavbami z moderních materiálů. Budou v nich různě členěné prostory, sociální zázemí, velká okna a hlavně spousta místa. Návrh jde s dobou, jeho součástí je například dobré zateplení, hospodaření s dešťovou vodou nebo lehké zelené střechy,“ uvádí v popisu projektu navrhovatel Vilém Řiháček.

Veřejnost podpořila tento nápad 2 070 hlasy, původně plánovaná cena rekonstrukce se měla podle pravidel participativního rozpočtu vejít do 3 milionů korun. Po vypracování projektové dokumentace a získání stavebního povolení v dubnu letošního roku byla vypsána výběrová řízení na zhotovitele. V jednom případě podané nabídky přesáhly maximální částku 3 miliony korun, v dalším byla podána pouze jedna nabídka, ve třetím pak žádná. Čtvrté výběrové řízení bylo vypsáno 24. srpna, tentokrát bez uvedení maximální možné ceny projektu. Z pěti podaných nabídek byla vybrána nejvýhodnější za cenu téměř 5,5 milionu korun včetně DPH. V této sumě se odrazil nárůst cen stavebních prací i materiálů, a to o 60 až 90 procent.

„Kvůli skokovému nárůstu cen stavebních prací se v letošním roce nedařilo vysoutěžit dodavatele za původní rozpočtované náklady. Na začátku listopadu proto Zastupitelstvo města Brna schválilo výjimku ze Zásad participativního rozpočtu statutárního města Brna a umožnilo tak navýšit alokovanou částku na projekt ze 3 na 6 milionů. Dnes jsme proto konečně mohli jako Rada města Brna rozhodnout, že projekt Mládežnické klubovny pod Bílou horou zrealizuje firma KEMOstav, s. r. o., která podala v otevřeném výběrovém řízení nejnižší nabídkovou cenu 5,433 milionu korun včetně DPH,“ popsal náměstek primátorky města Brna Tomáš Koláčný.

Na veřejnou zakázku zareagovalo a podalo nabídku celkem pět zájemců.
„Stávající stav klubovny nevyhovuje požadavkům na práci s dětmi, a to dispozičně ani po technické stránce. Věřím, že se nám podaří vytvořit moderní a bezpečné prostředí pro děti ze Židenic a přilehlých částí města, které jim poskytne vhodný prostor pro nejrůznější aktivity – kroužky, hraní her nebo výtvarnou činnost,“ myslí si Tomáš Koláčný.

Zdroj: MMB, Dáme na vás